Брой 11, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


Датата 15 октомври за много от хората е обикновен ден от календара. За нас, хората лишени от зрение, това е ден на белия бастун, с който показваме, макар и да не сме на всеки километър, че сме важна част от българското общество. Сега във времето на високите технологии се правят, макар и още неуспешни, опити за помощни средства, които да подпомогнат слепите при придвижването им в околната среда. Засега най-успешен се оказва белият бастун. Чрез него и чрез сърцата си ние възприемаме заобикалящата ни среда. Сигурни сме, че те няма да ни подведат.
Традиция стана на организацията ни в Русе със скромно тържество да отбелязваме този ден. С кратко слово към присъстващите се обърна председателката на организацията Росица Маринова. Тя прочете откритите писма до министър-председателя, парламента и медиите за намеренията на управляващите да отнемат част от придобивките на незрящите. След коментарите мнозина изказаха своята готовност за протестни действия. Приветствие поднесе и председателката на РУС Валентина Мардеросова и зарадва присъстващите със съобщението, че в Русе се открива рехабилитационен център за слепи и слабовиждащи хора.
На всички пожелавам да са живи и здрави и да имат кураж за всичко.

Тодор ЛАЗАРОВ


Назад

Всички статии на Брой 11, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Владислав Кацарски – от осанна до разпни го!
АБОНАМЕНТ 2011
Абонирайте се!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Заслужено признание за един успешен председател
Отчетно-изборно общо събрание на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Нека бъде светлина!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Пловдив
Долни Дъбник
Карнобат
Червен бряг
Русе
Троян
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есето спечелило второ място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОЧЕРК
Василий Ерошенко - писател, педагог, есперантист
ПОДКРЕПА
ENEL CUORE подкрепи сляпо-глухите хора в България с издание на брайл
ПОЕЗИЯ
Невъзможна любов
ШИПКОВО
Изискан вкус и балканско гостоприемство
Архив на изданието
1 2 3 4 5