Брой 11, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Троян


Отбелязахме международния ден на белия бастун

На 15 октомври 2010 г. в Клуба на пенсионера в Троян се проведе тържество на членовете на ТСО Троян за отбелязване на Международния ден на белия бастун.
На тържеството присъстваха много наши членове, придружители и гости.
Председателят на ТСО Троян г-н Иван Бузев в своето слово подчерта голямата роля на белия бастун като пръв помощник на незрящите граждани в ежедневието им за преодоляване на неимоверните трудности и повишаване на тяхната мобилност.
Гости на тържеството бяха г-н Мариян Балев – зам. кмет на Троян, който от името на общинското ръководство и лично на кмета на Троян г-н Минко Акимов прочете поздравителен адрес до членовете на ТСО Троян. Той връчи като подарък от общината и 8 бели бастуна на нуждаещи се членове по случай 15 октомври.
На тържеството да уважат незрящите граждани бяха дошли и председателят на Общинския съвет в Троян г-н Ангел Балев, г-жа Даниела Петкова – директор на "Социално подпомагане", г-н Минко Станчев – председател на Общинския съвет на пенсионерите – Троян.
На тържеството имаше приятна музика, добро настроение и скромен обяд за присъстващите.
Тържеството за 15 октомври беше отразено във вестник "Троянски глас" и кабелна телевизия "Оптиспринт" Троян от техни кореспонденти и репортери.

Иван БУЗЕВ


Назад

Всички статии на Брой 11, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Владислав Кацарски – от осанна до разпни го!
АБОНАМЕНТ 2011
Абонирайте се!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Заслужено признание за един успешен председател
Отчетно-изборно общо събрание на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Нека бъде светлина!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Пловдив
Долни Дъбник
Карнобат
Червен бряг
Русе
Троян
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есето спечелило второ място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОЧЕРК
Василий Ерошенко - писател, педагог, есперантист
ПОДКРЕПА
ENEL CUORE подкрепи сляпо-глухите хора в България с издание на брайл
ПОЕЗИЯ
Невъзможна любов
ШИПКОВО
Изискан вкус и балканско гостоприемство
Архив на изданието
1 2 3 4 5