Брой 11, 2010

Тема: ПОЕЗИЯ

Невъзможна любов

В памет на жена ми

Този път не те спрях!
Не можех или не исках? Не зная.
О, не! Зная много добре!
Както винаги - предадох те пак!
Лешоядите бързо дойдоха.
Колко бяха? Какво направиха с теб? Не разбрах.
Треперех от ужас.
Жалък, уплашен и смачкан
Стоях в ъгъла свит като охлюв.
О, Господи!
Как си могла с мен да живееш
Толкова много години?
Орлица и охлюв. Любов невъзможна!
Най-после и Господ разбра.
Своята грешка поправи.
Там в небесата теб те прибра.
Мен тук да пълзя ме остави.

Димитър ГРУДЕВ


Назад

Всички статии на Брой 11, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Владислав Кацарски – от осанна до разпни го!
АБОНАМЕНТ 2011
Абонирайте се!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Заслужено признание за един успешен председател
Отчетно-изборно общо събрание на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Нека бъде светлина!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Пловдив
Долни Дъбник
Карнобат
Червен бряг
Русе
Троян
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есето спечелило второ място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОЧЕРК
Василий Ерошенко - писател, педагог, есперантист
ПОДКРЕПА
ENEL CUORE подкрепи сляпо-глухите хора в България с издание на брайл
ПОЕЗИЯ
Невъзможна любов
ШИПКОВО
Изискан вкус и балканско гостоприемство
Архив на изданието
1 2 3 4 5