Брой 12, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Бургас


На 20 октомври в залата за конференции на хотел "България" бе проведено годишно отчетно-изборно събрание на РСО Бургас. Гост на събранието бе г-н Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България. Отчет за работата на организацията през отчетния петгодишен период бе прочетен от сътрудника на г-н Атанас Петров - г-жа Мария Гюлева. Председател на РСО Бургас за периода 2002-2010 г. бе г-н Атанас Петров. На събранието бе прочетен също финансовият отчет за периода 2005-2010 г., а също отчетният доклад за дейността на ревизионната комисия с председател Стойчо Миндов. От изнесеното в доклада стана ясно какво е направено. Но и какво още трябва да бъде направено. Времето, в което живеем е трудно, липсват пари. Тази липса се отразява навсякъде и кризата рефлектира и във взаимоотношенията между членовете на организацията. Регионалната организация обхваща ТСО Бургас, ТСО Поморие, ТСО Айтос, ТСО Карнобат и ТСО Средец. Членовете на организациите са разпръснати в десетки села и да бъдат обхванати е много трудно, но председателите и техните сътрудници не жалят сили и време и откликват своевременно на нуждите на хората, а когато се наложи се търси и съдействието на председателя на РСО Бургас. На събранието присъстваха всички председатели, сътрудници и избраните пълномощници. Пълномощниците бяха избрани на годишните отчетно-изборни събрания на всички ТСО. Присъстваха общо двадесет и двама души, които имаха право да гласуват. След докладите се премина на втора точка от дневния ред - изказвания и избор на председател на регионалната организация и председател на ревизионната комисия. С пълно болшинство за председател на РСО Бургас бе избрана г-жа Бинка Монева, досегашен председател на ТСО Бургас. За председател на ревизионната комисия бе преизбран г-н Стойчо Миндов. Събранието премина съвсем спокойно, цивилизовано и делово. Последва кратка почерпка и всички се поздравиха и си пожелаха успешна работа в следващия 5-годишен мандат. Новоизбраният председател г-жа Бинка Монева всеотдайно работи като председател на ТСО Бургас през периода 1999 - 2010 г. и доказа, че е способна да защитава интересите на хората със зрителни увреждания. Затова всички й пожелаха здраве и успешен мандат. Работата, която и предстои е изключително трудна, но с общи усилия трябва да продължи. Да си председател не е само привилегия, но и голяма отговорност. Успех и плодотворна работа на новото ръководство на РСО Бургас и на ревизионната комисия.

Весела ПАРАШКЕВОВА


Назад

Всички статии на Брой 12, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
На чашка кафе с колегите
Приятни мигове сред добри и искрени приятели
Среща с читатели в Пловдив
IN MEMORIAM
Сбогом, приятелю, сбогом, бате Петьо
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Бургас
Долни Дъбник
Асеновград
Добрич
Силистра
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есетата, които си поделиха третото място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОБЩЕСТВО
На гости на шуменци
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Едва 110 незрящи в активна възраст работят в специализирани предприятия, сочат данните на Съюза на слепите в България
ПРЕМИЕРА
Представяме ви подбрани стихове от новоиздадената стихосбирка "Сълза в окото" на Иван СЕВЕРНЯШКИ.
СПОРТ
Първата шоудаун зала в България вече е реализирана мечта
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
По пътя на конструктивния диалог
ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА!
Коледни рецепти
ЮБИЛЕЙ
75 години смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
1 2 3 4 5