Брой 12, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Бургас


На 20 октомври в залата за конференции на хотел "България" бе проведено годишно отчетно-изборно събрание на РСО Бургас. Гост на събранието бе г-н Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България. Отчет за работата на организацията през отчетния петгодишен период бе прочетен от сътрудника на г-н Атанас Петров - г-жа Мария Гюлева. Председател на РСО Бургас за периода 2002-2010 г. бе г-н Атанас Петров. На събранието бе прочетен също финансовият отчет за периода 2005-2010 г., а също отчетният доклад за дейността на ревизионната комисия с председател Стойчо Миндов. От изнесеното в доклада стана ясно какво е направено. Но и какво още трябва да бъде направено. Времето, в което живеем е трудно, липсват пари. Тази липса се отразява навсякъде и кризата рефлектира и във взаимоотношенията между членовете на организацията. Регионалната организация обхваща ТСО Бургас, ТСО Поморие, ТСО Айтос, ТСО Карнобат и ТСО Средец. Членовете на организациите са разпръснати в десетки села и да бъдат обхванати е много трудно, но председателите и техните сътрудници не жалят сили и време и откликват своевременно на нуждите на хората, а когато се наложи се търси и съдействието на председателя на РСО Бургас. На събранието присъстваха всички председатели, сътрудници и избраните пълномощници. Пълномощниците бяха избрани на годишните отчетно-изборни събрания на всички ТСО. Присъстваха общо двадесет и двама души, които имаха право да гласуват. След докладите се премина на втора точка от дневния ред - изказвания и избор на председател на регионалната организация и председател на ревизионната комисия. С пълно болшинство за председател на РСО Бургас бе избрана г-жа Бинка Монева, досегашен председател на ТСО Бургас. За председател на ревизионната комисия бе преизбран г-н Стойчо Миндов. Събранието премина съвсем спокойно, цивилизовано и делово. Последва кратка почерпка и всички се поздравиха и си пожелаха успешна работа в следващия 5-годишен мандат. Новоизбраният председател г-жа Бинка Монева всеотдайно работи като председател на ТСО Бургас през периода 1999 - 2010 г. и доказа, че е способна да защитава интересите на хората със зрителни увреждания. Затова всички й пожелаха здраве и успешен мандат. Работата, която и предстои е изключително трудна, но с общи усилия трябва да продължи. Да си председател не е само привилегия, но и голяма отговорност. Успех и плодотворна работа на новото ръководство на РСО Бургас и на ревизионната комисия.

Весела ПАРАШКЕВОВА


Назад

Всички статии на Брой 12, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
На чашка кафе с колегите
Приятни мигове сред добри и искрени приятели
Среща с читатели в Пловдив
IN MEMORIAM
Сбогом, приятелю, сбогом, бате Петьо
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Бургас
Долни Дъбник
Асеновград
Добрич
Силистра
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есетата, които си поделиха третото място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОБЩЕСТВО
На гости на шуменци
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Едва 110 незрящи в активна възраст работят в специализирани предприятия, сочат данните на Съюза на слепите в България
ПРЕМИЕРА
Представяме ви подбрани стихове от новоиздадената стихосбирка "Сълза в окото" на Иван СЕВЕРНЯШКИ.
СПОРТ
Първата шоудаун зала в България вече е реализирана мечта
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
По пътя на конструктивния диалог
ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА!
Коледни рецепти
ЮБИЛЕЙ
75 години смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019