Брой 01, 2011

Тема: ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН

Забележителна победа в битката за човешките права


Брюксел, 5 януари 2011 г.

Европейският съюз официално ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на 23 декември, с което стана първата междуправителствена група подписвала някога какъвто и да е договор за човешките права. Движението на хората с увреждания работи много усърдно, за да бъде сигурно, че ЕС ще приключи с приемането на конвенцията до края на 2010 г. Европейският форум на инвалидите приветства това развитие, което е забележително и ще помогне за подобряването на живота на 80 милиона лица с увреждания в Европа.

Движението на хората с увреждания приветства историческата ратификация

Това представлява важна промяна на политиката към налагане спазването на  човешките права на всички европейци и поставя хората с увреждания на първо място в програмата за правата на човека.
Янис Вардакастанис, президент на Европейския форум на лицата с увреждания, подчерта: "Европейският съюз не само направи една важна стъпка в своята история, но той също така и изпрати положителен сигнал към своите държави-членки, които все още не са успели да ратифицират Конвенцията, като сега им е времето да се ангажират с правата на хората с увреждания."
В Европейския съюз повече от 80 милиона души имат увреждания, те представляват 15% от жителите на 27 страни. 11 от 27-те държави-членки все още трябва да ратифицират договора.
Движението на хората с увреждания признава, че ключова роля изигра белгийското председателство, за да се стигне до подписването на Конвенцията на ООН.

Следващите стъпки за гарантиране на успеха при прилагането й

На първо място Конвенцията на ООН заявява, че всяка държава, която е страна по нея трябва да създаде свой координационен център, за да се следи прилагането й. На европейско ниво следващите конкретни действия, за които призовават активистите за човешки права, са определянето на службата на генералния секретар на Европейската комисия да контролира, че уврежданията се включват навсякъде. Движението на хората с увреждания в Европа призовава по време на унгарското председателство на ЕС да се работи активно за изпълнението на това още в първите месеци на 2011 г. Тази необходима стъпка ще подобри живота на милиони европейски граждани с увреждания.
На второ място Движението на хората с увреждания в Европа подчертава и значението на участието на организации на гражданското общество в изпълнението на договора.

Как това обвързва страните-членки и ЕС?

Всички институции на Европейския съюз сега ще трябва да одобрят ценностите на конвенцията във всички политики, които са от тяхна компетентност, осигуряващи пълен достъп на лицата с увреждания - от транспорта до увеличаване на заетостта и от информационните и комуникационни технологии до развитие на сътрудничеството. Това означава също така, че те трябва да коригират достъпността до своите собствени сгради, собствената трудова заетост и комуникационна политика.

Основна информация относно Конвенцията на ООН

Има девет основни международни договора на ниво ООН за човешките права. Конвенцията на ООН влезе в сила през месец май 2008 година и е първата специфична конвенция на Обединените нации свързана с правата на хората с увреждания. Тя стана реалност до голяма степен поради активната мобилизация на онези, които участваха в договарянето на текстовете. За Европейския форум на инвалидите това представлява историческо постижение в борбата срещу нарушенията на човешките права на хората с увреждания.
11 от 27-те страни-членки на ЕС все още не са ратифицирали конвенцията - България, Кипър, Естония, Финландия, Гърция, Ирландия, Люксембург, Малта, Холандия, Полша и Румъния (въпреки че всички са подписали).
Сред европейските страни, които искат членство в ЕС Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Турция са ратифицирали конвенцията, докато Албания, Бившата югославска република Македония, Исландия и Косово не са.

Това е само началото

Приветствайки сключването на конвенцията от страна на Европейския съюз, тъй като това е едно ново начало във връзките между ЕС и ООН, ЕФИ изразява и своята загриженост за нерешените проблеми: "Ние съжаляваме за възражението, прието от Съвета, да се изключи възможността за наемане на работа на лица с увреждания във въоръжените сили от гледна точка на конвенцията. Ние поканихме и други държави от цял свят - страни по тази конвенция, да се противопоставят на това възражение, за да се избегне създаването на опасен прецедент по целия свят" - подчерта Доната Виванти, заместник председател на ЕФИ.
"Забавянето на процедурата по присъединяването на Общността към така наречения факултативен протокол е вредно за гражданите. Според този текст европейският гражданин ще може да изяви претенции, че неговите права са нарушени по силата на конвенцията, ако те не са били разрешени от националните съдилища. Това забавяне означава също, че Комитетът на ООН все още не може да стартира процедурата по разследване на нарушени права на хора с увреждания в Европа."
 ЕФИ иска да е сигурен, че следващото председателство на ЕС ще работи за сключването на факултативния протокол към Конвенцията на ООН от всички.

Кеворк КАБЗАМАЛЯН


Назад

Всички статии на Брой 01, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Пътуване във времето
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
В духа на добрите традиции
ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН
Забележителна победа в битката за човешките права
Движението на хората с увреждания приветства стратегията на Рединг за следващото десетилетие
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Кюстендил
Добрич
Бургас – Казанлък
Горна Оряховица
Асеновград
Долни Дъбник
Русе
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Когато гориш в работата си...
ПРОЕКТИ
Нови проекти в подкрепа на хората със зрителни увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4 5