Брой 01, 2011

Тема: ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН

Движението на хората с увреждания приветства стратегията на Рединг за следващото десетилетие


Брюксел, 17 ноември 2010 г.

Вивиан Рединг обяви приемането на 10-годишна стратегия, която насърчава равните възможности за хората с увреждания. Европейският форум на хората с увреждания приветства стратегията и изследва въздействието, което тя ще има за 80 милиона лица с увреждания в Европа.
ЕФИ (Европейският форум на инвалидите) признава приемането на Европейската стратегия за хората с увреждания. Макар че е изненадващо, че стратегията започва през 2010 г. и че само няколко конкретни въпроса от нея са били обсъждани досега. ЕФИ приветства приложения към стратегията списък с действия за периода 2010 - 2015 г. Ние особено приветстваме набора от ясни цели и действия в 8 области: достъпност, участие, равенство, заетост, образование и обучение, социална защита, здравеопазване и външни действия.
Президентът на ЕФИ Янис Вардакастанис подчерта: "Стратегията за хората с увреждания е стъпка в правилната посока за лицата с увреждания - тя е по-амбициозна от последния план за действие и включва много от нашите предложения. Ако се изпълни напълно, стратегията може да бъде от полза за 80 милиона европейци с увреждания".

Инициативи, подкрепени от ЕФИ

Движението на хората с увреждания конкретно подкрепя:
- ангажимента за Европейски акт за достъпност на вътрешния пазар за достъпни продукти и услуги от 2012 г.;
- законодателните предложения, с които да се гарантира, че интернет страниците от обществения сектор ще са напълно достъпни до 2015 г.;
- мярката за вътрешния пазар, включително и за преразглеждането на правилата за обществените поръчки за осигуряване на достъпност до стоки и услуги;
- мерките за гарантиране на правото на свободно предвижване;
- преразглеждането на трудовото законодателство в светлината на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD);
- прилагането на структурните фондове за подобряване на достъпността (член 16 от общия регламент);
- ЕФИ също така приветства предложените законодателните действия, в които се споменават обмена на най-добрите практики и повече политически действия, обучение, насоки за действия и положителните препратки към развитието на показателите за изпълнение на Стратегия "Европа 2020";
- целите за насърчаване на правата на хората с увреждания чрез приемането на по-широк антидискриминационен подход във външните действия на ЕС, включително в процеса на разширяване и разработване на програми за развитие.

Какво трябва да бъде подобрено?

Много от нашите предложения са били взети под внимание. Въпреки това ние все още смятаме, че има някои съдбоносни елементи, които трябва да се подобрят:
- преразглеждането на европейското законодателство да бъде в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и което трябва определено да е пресечната точка за достигането до всички важни въпроси, а не фокусът да е само върху заетостта;
- както се напомня в Конвенцията на ООН, в процесите на вземане на решения, касаещи въпроси, свързани с лицата с увреждания, държавите-членки ще трябва и тясно да се консултират, и да ангажират активното участие на хората с увреждания чрез техните представителни организации. Европейският форум на инвалидите смята, че това не е адекватно отразено в стратегията;
- стратегията предлага публикуването на онлайн списък, който да предоставя новостите на национално ниво по отношение на прилагането на Конвенцията на ООН. ЕФИ очаква поемането на повече ангажименти от държавите-членки, по-голямо сътрудничество между институциите на ЕС, както и между представителните организации на хората с увреждания на национално ниво;
- ЕФИ призовава Европейския парламент и Съвета на ЕС да реагират на стратегията и да подкрепят решение, което включва разпределянето на отговорностите сред всички институции в ЕС, както и на действията, които ще бъдат извършени от държавите-членки;
- ние категорично препоръчваме създаването на Комитет за уврежданията, председателстван от председателстващия ЕС на ротационен принцип, който да докладва на Съвета за заетост, социална политика, здраве и потребителски въпроси  (EPSCO). ЕФИ смята, че ще е от съществено значение Комисията и държавите-членки, участващи в изпълнението на Конвенцията на ООН, да се включат съвместно в една уникална структура, като се има предвид, че политиката относно уврежданията в много отношения е споделена отговорност. Това също така ще позволи на държавите-членки да бъдат по-тясно свързани с участието си в процеса на вземането на решения.
ЕФИ ще изготви един по-задълбочен анализ относно тази стратегия много скоро, като предостави сравнения за това какво бе включено в нашите по-ранни предложения.

Кеворк КАБЗАМАЛЯН


Назад

Всички статии на Брой 01, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Пътуване във времето
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
В духа на добрите традиции
ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН
Забележителна победа в битката за човешките права
Движението на хората с увреждания приветства стратегията на Рединг за следващото десетилетие
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Кюстендил
Добрич
Бургас – Казанлък
Горна Оряховица
Асеновград
Долни Дъбник
Русе
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Когато гориш в работата си...
ПРОЕКТИ
Нови проекти в подкрепа на хората със зрителни увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4