Брой 01, 2011

Тема: В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ

В духа на добрите традиции


Вече 50 години Студиото за звукозапис на Съюза на слепите в България изпълнява своята благородна задача – да осигури на зрително увредените хора достъп до световната и българската литературна съкровищница. С влизането в експлоатация на новото студио беше реализиран нов етап в тази дейност - създаде се възможност за всеки, който желае, да си направи вкъщи собствена домашна фонобиблиотека. Броят на новозаписаните заглавия за тези седем години достигна 763. Записани са почти 10 000 часа литература, учебници, списания и други материали върху над 420 CD в над шестдесетхиляден тираж. Възстановените заглавия са над 800 с обща продължителност 10 536 часа, записани върху 442 CD.
Само през изминалата 2010 г. са записани нови 116 заглавия с продължителност 1506 ч. (от тях 1266 ч. - литература, 220 ч. - списания и 20 ч. други). Възстановени са 141 заглавия с продължителност 2107 ч. Новозаписаните дискове са 54, възстановените – 86 с общ тираж над 6500 броя.
През новата година ще се запази темпото на работа на студиото за звукозапис, като имаме амбицията да предлагаме на нашите читатели разнообразна, интересна и актуална продукция, отразяваща вашите интереси. Надяваме се, че най-после ще заработи сайтът на фонобиблиотеката, за да се улесни достъпът до информационната база за наличните заглавия. Дотогава ще ви припомня адреса, на който може да получите актуална информация за наличните заглавия – http://ssb-bg.net/documents-2.html/page/10

Стоян ВАСЕВНазад

Всички статии на Брой 01, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Пътуване във времето
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
В духа на добрите традиции
ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН
Забележителна победа в битката за човешките права
Движението на хората с увреждания приветства стратегията на Рединг за следващото десетилетие
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Кюстендил
Добрич
Бургас – Казанлък
Горна Оряховица
Асеновград
Долни Дъбник
Русе
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Когато гориш в работата си...
ПРОЕКТИ
Нови проекти в подкрепа на хората със зрителни увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4