Брой 01, 2011

Тема: ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Когато гориш в работата си...


Преди повече от 4 години Шумен се сдоби с център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение, разположен в самия център на града. Той заработи през 2006 година, когато незрящите шуменци за пръв път усетиха ползата от дейността му и започнаха с удоволствие да посещават различните курсове. Тогава животът на много от тях се промени дори само от факта, че те получиха възможността да излязат от домовете си и да добият полезни за себе си и за близките си умения.
Оттогава в центъра кипи трескава дейност, животът сякаш препуска, а за невиждащите центърът се превърна в любимо място, където те винаги са посрещнати с усмивка и се чувстват като в свой втори дом.
Още от самото начало центърът се радваше на огромен интерес, независимо от сравнително ограничения брой услуги, които първоначално предоставяше на клиентите – елементарна рехабилитация, брайлово ограмотяване, компютърна грамотност, готварство и приложно изкуство.
С течение на времето кръгът от интереси се разшири. Към курса по приложно изкуство например се появяват различни клубове по интереси, обединяващи незрящите според индивидуалните им предпочитания. В течение само на една година броят им става твърде внушителен, а тематиката – твърде разнообразна. От клуба по музика до клуба по шахмат, от градинарство и цветарство до туризъм и арттерапия.
Увеличаването на броя на клубовете съответно е и пропорционално на броя на клиентите, като единственият и най-сериозен проблем е ограниченият капацитет на центъра – 25 души годишно, което на свой ред увеличава опашката от чакащи.
Документите на желаещите да ползват услугите на центъра се разглеждат и съответно одобряват по реда на подаване, а щатният персонал се състои от двама души – социални рехабилитатори, които провеждат и реализират цялостната му практическа дейност.
Достоен за уважение и заслужаващ дълбок поклон е ентусиазмът на двете момичета – Галина Петкова и Миглена Пенкова.
Тези млади жени сякаш не са създадени да стоят на едно място, без да предприемат нещо нестандартно, извън преките им задължения на преподаватели.
Тяхна е инициативата в центъра да бъде създаден фонобиблиотечен фонд, като според нуждите на хората се осигурява място и време за четене.
Към момента центърът разполага с 3 компютъра с инсталиран говорещ софтуер, които са на разположение на желаещите да ги ползват незрящи. Разбира се това става по предварително съставен график според заявено от невиждащите желание, тъй като това са и служебните компютри на персонала.
Проблем е не толкова липсата на средства за закупуване на допълнителни компютри, колкото липсата на достатъчно място поради непрекъснато разрастващите се нужди на центъра и разширяването на спектъра от дейности, каквато е например нуждата от отделна компютърна зала. Предвидено е в обозримото бъдеще такава компютърна зала да стане факт.
Преди 2 години, по собствена инициатива, Галя и Меги успяват да си издействат от инспектората по образование разрешение за посещение в часовете на класния ръководител в училищата в Шумен. Тяхната цел е в една достъпна игрова форма да запознават учениците от седми и осми клас с проблемите на хората с нарушено зрение, поставяйки ги в тяхната ситуация с помощта на специално изработени три вида очила.
Едните са напълно тъмни, за да може ученикът да бъде поставен в условията на пълна липса на зрение, а другите са частично затъмнени - съответно за симулация на липса на централно или периферно зрение. Показвали са на децата какво представлява белият бастун и как невиждащите хора си служат с него, учили са ги как да реагират адекватно, когато срещнат слепи хора на улицата и кой е най-правилният начин да им помогнат при необходимост, показвали са им различните приспособления за писане на брайл, както и как невиждащите хора четат брайлов текст.
Момичетата споделиха, че при провеждането на няколко такива информативно-демонстрационни часове на класния ръководител интересът от страна на деца и учители е бил огромен, а резултатите, неочаквано за тях самите, са били поразителни. Самите ученици от икономическия техникум чрез класния си ръководител са потърсили рехабилитационния център, за да предложат съдействието си и да попитат от какво има нужда като помощ, с какво биха могли да бъдат полезни. Ето един много показателен пример за това, че, ако нашето общество започне да възпитава в децата си толерантност към различните хора, проблемът с интеграцията им в обществото би бил сведен до минимум и те биха се чувствали много по-комфортно като негови пълноценни членове.
В този случай двете момичета са се нагърбили с огромната отговорност да въведат подрастващите в света на слепите хора по един изключително деликатен начин, тъй като впечатленията от първото докосване и запознаване с тази част от действителността винаги оставя много траен отпечатък в съзнанието и е от изключителна важност какъв знак ще носи този отпечатък.
Друга тяхна изключително полезна и вече реализирана инициатива през втората година от съществуването на центъра е било съдействието  на трима невиждащи младежи да бъдат приети за студенти след завършване на варненското училище за деца с нарушено зрение.
Сега двама от тях изучават музикална педагогика в Шуменския университет, а третото момче е студент по актьорско майсторство в Пловдив, тъй като има остатъчно зрение.
Един от клубовете по интереси като част от занимателната терапия е клубът по музика с ръководител Тодор Андонов.
През месец септември 2009 г. двама от младите изпълнители от клуба – Галя Крумова и Джанер Якуб, участват в международен фестивал в Девин, където печелят награди, както и публично признание за своя талант.
Тук всяка година Международният ден на белия бастун бива отбелязван по някакъв различен и нетрадиционен начин. Една от тези инициативи е издаването на компактдиск с песни, изпълнени от участниците в музикалния клуб, по текстове изцяло на незрящи творци.
Дискът съдържа 12 песни по творби на Здравко Лекишев, Веселина Стоилова и други невиждащи поети, а заглавието му е светло и позитивно – "Слънчеви лъчи".
През годините, отбелязвайки различни празници или знакови дати, стремежът на Галя и Меги винаги е чрез различни нестандартни прояви да отправят някакво предизвикателство към обществото, да провокират активността му и в същото време да изненадат приятно и хората, на които отдават непресекващата си енергия.
За 8 март поканените за тържеството дами са били изненадани от присъствието и услугите на професионален козметик, за 1 април пък двете дами заедно с невиждащите са си организирали карнавал с буфосинхронади, кетъринг и много музика в читалище "Добри Войников".
И както една майка се стреми да снима и записва всеки момент от порастването и развитието на своето дете, така и тук всяка една от тези прояви старателно се документира и се създава архив от снимков материал, който да остане за поколенията.
В момента двете титулярки Галя и Меги са в отпуск по майчинство, но техните заместници достойно следват начинанията им и продължават всички добри неща, които ежедневно са в полза и доставят радост на невиждащите шуменци.
Руси Петров води курса по готварство, в който между другото сега участват и двама мъже. Заедно с Маргарита Друмева те провеждат всички съществуващи в момента курсове, без да имат строго разграничение помежду си.
По тяхно време клубовете по интереси са се обогатили с един нов спортен клуб, участниците в който се занимават с шахмат, табла и канадска борба.
Борбата на младите хора ежедневно се заключава и в малките битки с на пръв поглед незначителни, но много показателни неуредици, произтичащи от човешката глупост и несъобразителност, като например непрекъснатото паркиране на коли пред клуба, без да има съобразяване с това на кое място се намират, но българите явно са такива, живеят на принципа "На мен да ми е удобно, пък другите...".
На 15 октомври миналата година като инициатива на работещите в рехцентъра заедно с регионалната организация бяха изработени листовки с текст и илюстрации на основните правила за оказване на помощ на незрящ човек на улицата, които са раздавани на гражданите на възлови кръстовища в града, както и в големите супермаркети.
Изумена бях обаче да разбера, че от хранителната верига "Била" в град Шумен на нашите доброволци е бил отказан достъп с аргумента, че това видите ли било реклама. Изглежда, че сред някои от служителите в гореспоменатата верига интелектът не е на особена почит. На тези, които са отказали да пуснат приятелите ни при себе си, бих искала да кажа:
- Да, уважаеми господа, това наистина е реклама, само че, тя не е комерсиална и от нея не се печелят пари. Това е реклама на нормално отношение, реклама на човечност и от нея биха спечелили единствено невиждащите хора от вашия град, дори и само един от вашите съграждани да се вслуша в себе си и да отвори ума и сетивата си за тях!
Изключително важно е, че в лицето на младите служители в центъра невиждащите хора имат много верни и безкористни приятели, готови винаги да им помагат и отстояват техните права и интереси, грижейки се за техния комфорт.
Именно тези хора ние трябва да пазим като свои приятели и да се стараем да привличаме и други като тях – хора, отдадени на работата си, хора с големи сърца, хора, които горят.

Марина ПЕТКОВА

Виж снимки:
Назад

Всички статии на Брой 01, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Пътуване във времето
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
В духа на добрите традиции
ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН
Забележителна победа в битката за човешките права
Движението на хората с увреждания приветства стратегията на Рединг за следващото десетилетие
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Кюстендил
Добрич
Бургас – Казанлък
Горна Оряховица
Асеновград
Долни Дъбник
Русе
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Когато гориш в работата си...
ПРОЕКТИ
Нови проекти в подкрепа на хората със зрителни увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4