Брой 01, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Бургас – Казанлък


Вечни и неповторими

Долината на розите… Долината на царете… Шипка… Докато слушам звъна на камбаните под позлатените кубета на храм-паметника под заветния връх, си мисля, че всъщност пътуваме през долините на времето и през пространството на историята из българските земи. При това имам невероятната възможност да наблюдавам това пътешествие през вътрешните очи на хората с увредено зрение, някои от тях със 100% слепота.
Изнесеният семинар на УС и груповите отговорници в ТСО на слепите Бургас започва още на първата почивка в едно от кафетата на пътен възел Петолъчката.
Неформалното обсъждане на най-наболелите проблеми продължава и по време на обяда в ресторанта на комплекс "Крънско ханче", където отсядаме. Следобедът е посветен на официалната част, която включва запознаване на участниците с две основни теми: "Същност, принципи и задачи на неправителствените организации" и "Промени в Закона за интеграция и рехабилитация на хората с увреждания". Отчетена е добрата работа в екип със съответните структури на Община Бургас и е обсъдено предложението да бъде допълнен и обновен списъкът на снабдените със звукова сигнализация места за пресичане в областния град.
"Хората чакат вторника с нетърпение!" – обобщава в стегнатото си изложение за проблемите и успехите на 150-те членуващи в ТСО на ССБ в Казанлък гостенката на бургаския семинар Донка Карагитлиева - ръководител на местната структура.
Вечерта преминава в традиционните танци, закачки и смях, подправени с вкусните ястия на местния майстор и с по чаша вино сред незабравимия и неповторим интериор на заведението, събрал по стените и в ъглите си реалии от 18-и, 19-и и 20-и век – от пушките кремъклийки до транзисторния радиоприемник ВЕФ 206 и от шарените терлици до звездата на социалистическата бяла техника – хладилник "Мраз". Светкавици и мобилни телефони запечатват умението на душите ни да се раздават и във веселието както и в работата.
На  другия ден  потегляме за Шипка. Хората с повече остатъчно зрение подкрепят  колегите си по стъпалата от паркинга до храма. Със затаен дъх слушат разказа за битката, увековечена от Вазов в известната му ода "Опълченците на Шипка", а аз "прослушвам" лицата им – просветлени и одухотворени от досега с тази българска светиня. И съм сигурна –  няма нищо случайно във факта, че мелодията на камбаните, огласящи околните върхове, идва от сърцето и се ражда в ръцете на събрат по съдба. Дечко Гарбатулов ни изпраща до паркинга, опрян на своя бял бастун, преди да изкачи отново стълбите до храма, както всеки ден, в който гласовете на металните конуси разказват за подвига на дружините край Шипка.
Двадесет и четири столетия се разтварят насреща ни в земните недра на Голямата Косматка, за да ни накарат да се замислим за мимолетността на човешкия живот и за величието на човешкия дух и човешкия труд, които осмислят краткостта на индивидуалното битие чрез приноса му към непреходността на човешкото развитие.
Подобни мисли се четат по лицата ни и в просторните зали на Историческия музей в Казанлък. Вече ги няма опашките от желаещи да зърнат откритията на проф. Китов, но все още витае духът на единението със съвременниците ни, забравили за часове битката за насъщния и осъзнали се като общност и разбира се единението с предците ни от различни епохи, накарали ни да се почувстваме горди, че сме се родили именно в това кътче на планетата. Духът на единението между минало, настояще и бъдеще, между крехките розови пъпки и каменните строения отпреди две и половина хилядолетия… Това единение събира Долината на розите и Долината на царете в онази Долина на българското време и българското историческо пространство, с която започнах. И всеки от нас отнесе от нея в своя дом на брега на морето късче мъдрост и шепа светлина в сърцето си.

Калина ВЕРГИЕВА


Назад

Всички статии на Брой 01, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Пътуване във времето
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
В духа на добрите традиции
ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН
Забележителна победа в битката за човешките права
Движението на хората с увреждания приветства стратегията на Рединг за следващото десетилетие
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Кюстендил
Добрич
Бургас – Казанлък
Горна Оряховица
Асеновград
Долни Дъбник
Русе
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Когато гориш в работата си...
ПРОЕКТИ
Нови проекти в подкрепа на хората със зрителни увреждания
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022