Брой 04, 2007

Тема: ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

Писмо от Русе

Уважаема редакция!
Изпращам Ви това късо разказче, като смятам, че с него ще помогна да направите списанието по-интересно.
Иска ми се да вярвам, че с него ще внеса малко радост в нерадостния живот на слепите.
За мен списанието е хубаво и чакано като пролетта.
По случай настъпването на Първа пролет Ви пожелавам пролетното настроение никога да не Ви напуска.
А за християнския празник Благовещение Ви пожелавам за Вас и Вашите близки да получавате само благи вести. Желая успех и на нашето списание!

Пише Ви Тодор ЛАЗАРОВ от Русе.
18.03.2007 г.
Русе
Телефонът ми е: 246868; Код за Русе 082.

СПОМЕНИ

Дядо Митко, мъж на преклонна възраст, позвъни на съседа си Георги, негов акран, ослепял на млади години, за да го изведе на разходка. Беше му като личен асистент по програма "комшия".
След разходката приседнаха на пейката в сянката на единственото дърво пред блока. От дума на дума стихнаха до извода, че лошите спомени сега споменават с добро. При тях поспираха възрастни жени от блока, които отиваха до гаража-магазин на ъгъла на блока.
- Наборе, - рекъл дядо Митко - когато съм самичък бабите кимат отдалеч, без да спират. Когато ти си тука спират на раздумка.
- Така е, защото аз си ги спомням като млади и хубави, модерно облечени, - казал дядо Георги и продължил: - а ти ги виждаш прегърбени, с дълбоки бръчки, с кърпени дрехи, понякога с различни обувки.
Двамата дълго замълчаха, всеки унесен в спомените си.

Тодор ЛАЗАРОВНазад

Всички статии на Брой 04, 2007

ГЕРГЬОВДЕН
Гергьовден - цветен и радостен
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Кой е Здравко Димитров?
ДАРЕНИЯ
София
Червен бряг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
На гости в Петрич
Нашето топло огнище
ОБЩЕСТВО
Слепите имат право да знаят правата си
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете децата - те са бъдещето ни
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Писмо от Русе
ПРАЗНИЧНО
24 Май, ден на славянската писменост и култура
Химн на Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
Азбучна молитва
За буквите
ПРЕМИЕРА
Представяме Ви "Сърцето вижда" на Спас КАРАФЕЗОВ
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Пътешествие из Острова
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Чудотвореца
РЕДАКЦИОННИ
Честитка
Бележка на редакцията
ЧЕТИВО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Проблемите в РСО София
ЮБИЛЕЙ
Не искам да живея глупаво
Архив на изданието
1 2 3 4 5