Брой 01, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Долни Дъбник


Благодарност

Благодарим Ви, ръководители добри, че не само изисквате от нас да сме редовни изпълнители в задълженията си като ръководители на ТСО на слепите към РСО Плевен, но винаги умеете и да внесете веселие в нашите сърца!
Благодарим Ви, г-н Ангелов и  г-жо Танкова, за всичко, което правите за нас и нареждате РСО Плевен на едно от първите места. В работната среща, проведена от 10 ч. на 28 декември 2010 г., взеха участие всички председатели и сътрудници, а така също и многоуважаваният от всички г-н Иван Крумов – бивш председател на ССБ.
Г-н Павлин Ангелов – председател на РСО Плевен, каза, че 2011 г. ще бъде юбилейна за ССБ – навършват се 90 години от създаването на Съюза в далечната 1921 г. ССБ е един от най-старите съюзи в България.
Напомни ни, че до средата на януари е добре да направим предложения до общинските съвети да включат в бюджетите си за 2011 г. субсидия и за нашите организации.
Запознати бяхме и с други инициативи на РСО през 2011 г.
От 12 ч. в ресторант "Национал" се проведе приятелска среща с много емоции, поздравления и изненади, а г-жа Милка Танкова ни изненада с томбола, от която всеки получи срещу 1 лв. своя късмет.
Отново Ви благодарим, скъпи ръководители!
Нека винаги във вашите сърца има място за доброта към всички нас и нашите членове!

Веселина ВЪЛЧИНКОВА


Назад

Всички статии на Брой 01, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Пътуване във времето
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
В духа на добрите традиции
ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН
Забележителна победа в битката за човешките права
Движението на хората с увреждания приветства стратегията на Рединг за следващото десетилетие
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Кюстендил
Добрич
Бургас – Казанлък
Горна Оряховица
Асеновград
Долни Дъбник
Русе
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Когато гориш в работата си...
ПРОЕКТИ
Нови проекти в подкрепа на хората със зрителни увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4 5