Брой 01, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


Традиция стана всяка година в края на месец декември РСО Русе да провежда работен семинар с участие на всички управителни съвети на съставните организации и контролния съвет. В семинара се разискваха различни въпроси - за бюджета за издръжка или мероприятия, които трябва да се реализират през годината. Определиха се срокове и отговорници за изпълнение на поставените задачи. По този начин се оказа, че провеждането на такива семинари е важно и необходимо. Поредният се състоя на 21.12.2010 г.
Макар вече времето да бе хладно, УС реши да разнообрази живота на членовете, като организира посещение на оперетата "Страната на усмивките" от Франц Лехар на 17 декември 2010 г.
Броят на желаещите да посетят представлението се оказа по-голям от очаквания.
Затова УС организира и посещение на театралната постановка "Вечеря за тъпаци" на 22.12.2010 г.
Когато в залата започнаха да влизат хора с бели бастуни, една част от посетителите ги поглеждаха с интерес, други с недоумение. По време на представлението зрителите разбраха, че слепите не са различни от тях. През антракта често се виждаше как хората с бели бастуни оживено разговаряха със своите съседи по места. Така бяха създадени приятелски връзки.
След представлението лицата на всички бяха весели, засмени и одухотворени.
Накрая всички си пожелаха весели Коледни и Новогодишни празници и спокойна и успешна 2011 година.

Тодор ЛАЗАРОВ


Назад

Всички статии на Брой 01, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Пътуване във времето
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
В духа на добрите традиции
ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН
Забележителна победа в битката за човешките права
Движението на хората с увреждания приветства стратегията на Рединг за следващото десетилетие
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Кюстендил
Добрич
Бургас – Казанлък
Горна Оряховица
Асеновград
Долни Дъбник
Русе
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Когато гориш в работата си...
ПРОЕКТИ
Нови проекти в подкрепа на хората със зрителни увреждания




Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022