Брой 02, 2011

Тема: 60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"

Награда за активна дейност


На седми февруари в сградата на Съюза на българските журналисти се състоя скромно, колегиално тържество. Ръководството на СБЖ покани на среща екипа на списание "Зари", на която нашето списание бе удостоено с почетната  грамота на Съюза на българските журналисти. Грамотата за активна журналистическа дейност беше връчена по случай шейсетгодишния юбилей на списание "Зари" от председателя на Съюза на журналистите г-н Милен Вълков.
В рамките на лишеното от каквато и да е помпозност тържество председателят на СБЖ поздрави журналистите от "Зари" и оцени тяхната високо хуманна професионална дейност. След това той представи накратко различни сфери от работата на Съюза на българските журналисти.
Това е една от най-старите професионални организации в България, навършила вече 115 години. В съответствие със съвременните изисквания организацията е регистрирана и работи по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  Милен Вълков не без гордост заяви: "Сами се издържаме, не получаваме държавни помощи, разбира се и ние, когато можем, финансираме някои от нашите дейности с помощта на разработени и реализирани от нас проекти.
Благодарение на разумните вложения на предишните председатели на СБЖ, нашата организация днес притежава няколко почивни бази и чрез тяхното умело управление ние получаваме средства, които влагаме от една страна за социално-синдикални, а от друга за подкрепа на творчески дейности. От перото за социално-синдикална дейност се отпускат средства на колеги, изпаднали в краткотрайна или по-дълга нетрудоспособност, финансира се получаване на юридическа подкрепа на нуждаещи се колеги и дори се дават детски надбавки на членове на съюза, чийто размер превишава размера на отпусканите от държавата. Подпомагат се членовете на организацията и по други поводи."
Ръководството на Съюза на българските журналисти отделя специално внимание на организирането на различни мероприятия, целящи повишаване на квалификацията на членуващите в организацията журналисти.
От особено значение е оказването на финансова помощ на автори при издаване на техни нови книги.
За съжаление кризата не е отминала и Съюза на журналистите и в резултат на намалените приходи през тази година творческите помощи ще бъдат редуцирани, но социалните ще се запазят в същия размер.
Съюзът на журналистите е пълноправен член на Международната асоциация на журналистите. Ръководството на организацията се стреми непрекъснато да създава възможности за представителите на четвъртата власт да разширяват своите контакти, включително и с колеги от други страни. На базата на взаимния обмен всяка година се разменят делегации с различни страни от Европейската асоциация на журналистите.
Членството в СБЖ е доброволно и към момента в него членуват 4740 души.  Няма възрастови ограничения за членството, защото пенсиониран журналист няма. В последните години се забелязва увеличаване на членството на млади колеги.
 Преди една година е възстановена и дейността на Клуба на младия журналист, където участват предимно студенти, но много от членуващите в него млади хора са вече реално действащи журналисти.
Председателят на ССБ г-н Долапчиев запозна присъстващите на срещата с деветдесетгодишната история на съюза. Той покани колегите от Съюза на българските журналисти да ни бъдат партньори при всички мероприятия, набелязани във връзка с деветдесетгодишния юбилей на нашата организация.
Екипът  на списание  "Зари" изразява  своята благодарност за топлотата и искрената колегиална радост за успехите ни на главния секретар на СБЖ г-жа Снежана Тодорова и за неизменната човешка и колегиална подкрепа, която получаваме от г-жа Божана Димитрова. Щастливи сме, че получихме оценка на нашите професионални усилия от колеги професионалисти, за което сърдечно им благодарим.

Димитрина МИХАЙЛОВА
Виж снимки:


Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8