Брой 02, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив


Стартът е даден

Ръководството на РСО Пловдив предстои да приеме програмата от мероприятия, посветени на 90-годишния юбилей от основаването на Съюза на слепите в България. Немалка част от тях ще бъдат от областта на спорта. Пловдивчани доказаха на национални изяви, че могат да бъдат победители в дисциплини като шахмат за мъже, канадска борба, спортна табла, лека атлетика и др. Недостатъчно се използва съществуващият потенциал в дисциплини като шахмат за жени и спортен риболов. Това трябва да стане една от основните задачи за новото ръководство на Спортен клуб "Изгрев" Пловдив, което трябва да се избере в най-скоро време.
Заплануваната поредица от спортни състезания започна на 9 февруари, когато в клуба за свободно време на пловдивската регионална организация се събраха любители на спортната табла. Осем души седнаха зад масите и взеха в ръце заровете, за да премерят умения и късмет в тази древна и обичана забавна игра. Между тях имаше и една дама – Ася Варданян.
С няколко приветствени думи първият спортен турнир за годината беше открит от председателя на РСО Велик Атанасов. На базата на придобития вече опит от състезанията по спортна табла от септември миналата година в Старозагорски минерални бани Георги Генов запозна участниците с правилата на играта, които са доста строги. Съдия на състезанието беше Христо Колев.
Играта протече в три кръга, като първите три места се заеха от Васил Ангелов – първо място, победител и от турнира проведен от НАСГБ през миналата година, Данаил Караджов – второ място и Иван Басангов – трето място, втори от турнира на ССБ от септември м.г. На победителите бяха връчени малки парични награди. Състезанието завърши с пожелание за по-чести срещи и турнир в по-широк състав, който да излъчи достоен и представителен отбор, който да представи успешно пловдивската организация на бъдещи общосъюзни състезания.

Георги ГЕНОВ
Виж снимки:

Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8