Брой 02, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Шумен


На тържествена церемония на 28 декември 2010 г. в Общинския младежки дом бяха връчени награди на най-добрите спортисти, треньор и отбор за 2010 на Община Шумен.
От името на Министерството на физическото възпитание и спорта поздравителен адрес до Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, които развиват шахмат, спортен риболов, канадска борба и други спортове, прочете началникът на отдел в министерството Красимир Събев,
Връчен  ни бе и плакет – "За утвърждаване и развитие на спорта за хора с увреждания".

Маргарита ДРУМЕВАНазад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8