Брой 02, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


Посетихме криптата при храм-паметника "Св. Александър Невски"

През тази 2011 година се навършват 90 години от основаването на Съюза на слепите в България. Столичните съюзни членове приеха разширена програма, която изцяло ще се изпълнява в чест на юбилея. За зимния сезон са предвидени посещения в София и планините около столицата. Така за месец януари програмата предвиждаше посещение в криптата на Храм-паметник "Св. Александър Невски".
Криптата е подземието на този най-голям на Балканския полуостров православен християнски храм. Решение за неговото изграждане е взето на Учредителното събрание в Търново през 1878 г. Строителството продължава десет години – от 1904 до 1914 година, поради войните, в които влиза България по това време. За отбелязване е, че основният камък е положен през 1882 г. заедно с метална кутия с имената на учредителите. Църквата е построена по проект на руския архитект проф. Померанцев. Финансовите средства за това строителство са набрани чрез доброволни дарения от целия български народ като израз на благодарност към руския народ за големите жертви, дадени от Русия за освобождението на България.
Подземието на храма е било предназначено за погребения на видни духовници, но за тази цел никога не е използвано.
През 1965 г. криптата е обявена за филиал на Националната художествена галерия като музей на средновековното и възрожденско българско изкуство.
В мразовитата утрин на 29 януари 2011 г. пред Паметника на незнайния войн на площад "Св. Александър Невски" се събраха повече от 25 съюзни членове и техни придружители. Влизайки в изложбената зала, групата бе посрещната с голямо уважение от страна на музейния персонал. Екскурзоводката Владислава Каснаркова с подходяща за незрящите хора беседа, продължила около един час, и майсторски изнесено художествено слово направи необходимото, за да може образите на светците от иконите и другите музейни експонати да бъдат възприети по най-добрия начин.

Така обогатихме познанията си, а някои за пръв път научиха, че тук са съхранени при възможно най-добри условия над 3000 икони, евангелия от Средните векове, кандила, свещници и друга църковна утвар. Това неизмеримо богатство на средновековното и възрожденско изкуство е събирано в продължение на десетилетия от църкви и манастири по българските земи. Те дават представа за стиловата и иконографска еволюция на българската религиозна живопис. Една от най-старинните е несебърската "Христос Пантократор" и "Света Богородица - Умиление" от 13-и век, изпълнени с темпера върху дърво. В експозицията преобладават икони от 17-и до 19-и век, някои от които носят подписите на своите създатели. Показаните във филиала икони са шедьоври на българското изобразително изкуство от Тревненската, Самоковската, Банската, Търновската и Несебърската иконописна школа. Изображенията на Св. Георги и Св. Димитър на кон, Св. Георги на трон и чисто българските светци като Св. Иван Рилски и Св. Георги Софийски говорят за високото майсторство на българските иконотворци, някои от които са предшественици на европейския Ренесанс.
Цял раздел експонати разкриват разцвета на гравюрата върху дърво и метал през Възраждането. Колекцията на църковното приложно изкуство е поместена във витрини, поставени в корабните пространства на помещенията. Показани са църковна утвар от Рилския манастир, Самоков, Чипровци от 17-и, 18-и и 19-и век. Великолепни дарохранителници и мощехранителници, кръстове, метални обкови, кадилници, тасчета, порфири и пр. Те са дело на високото майсторство на българските златари. Тук са показани старопечатни евангелия от Рилския манастир от 18-и и 19-и в., както и ръкописни четвероевангелия от Ловешко и Брезнишко от 16-и в. Тук научихме какво представлява иконата. Това е молитва, диалогът между нас човеците и Господа Бог.
Екскурзоводката Владислава увлекателно разказа за различните майсторски умения и практики при изографисването на иконите по нашите места през различните периоди.

От видяното, чутото и наученото тук в криптата ние задълго ще запазим впечатлението си, че този обект е най-подходящото място за съхранение и експониране на православните християнски икони и тяхното влияние върху нас, застанали пред тях смирено и молитвено. Това се подсилва и от съжителството на тази иконна зала с големите стенописи - шедьоври на големи и велики художници в Храм-паметника "Св. Александър Невски", където са изографисани огромни стенописи от 32 руски, 16 български и един чешки майстори на изобразителното изкуство.
Криптата като художествена галерия е обект с национално значение и е включена в списъка на 100-те национални туристически обекта.

Георги ПЕТРУШЕВ


Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8