Брой 02, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Червен бряг


Отпразнувахме Деня на родилната помощ

На 21 януари в Клуба на пенсионера членовете на ТСО Червен бряг съвместно с Дружеството на инвалидите по най-тържествен начин отпразнуваха Деня на родилната помощ и Бабин ден.
Предимно за бабите беше изнесена богата литературно-музикална програма от певческата група на инвалидите.
На тържеството беше поканена акушерката от ДКЦ "Червен бряг" Ани Боева.
По стар български обичай най-младата баба Цачева покани нашата гостенка да си измие ръцете с вода и сапун от бялото менче с вода, украсено с много здравец и кокиченца. След това й подари сапун, голяма хавлиена кърпа и легенче.
Акушерката пожела на младите булки повече да раждат и поведе кръшно хоро, на което всички се хванахме.
Така продължихме да се веселим до късно следобед.

Веска ГЕОРГИЕВА


Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8