Брой 02, 2011

Тема: ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ

Сляпа жена изумява с таланта си на художник


Картините на Лиза Фитипалди редовно се показват в художествените галерии по целия свят. Освен това тя е автор на изключително популярна книга, в която художничката описва как се е научила да рисува, независимо от това, че е сляпа...
През 1998 г. тя нарисувала първата улична сцена и от този момент прави това непрекъснато. При това за всички остава загадка как Лиза успява да рисува, без да вижда боите и платното; художничката твърди, че това е загадка и за самата нея.
Жизнерадостните и живописни платна на Лиза Фитипалди обикновено много се харесват на зрителите.
Но удоволствието от разглеждането на картините се сменя с изумление и дори шок, когато хората научават, че авторът на тези картини е напълно лишен от зрение. 
Сляпа художничка? Ако човек не е виждал произведенията на Лиза, трудно би повярвал в това. Но творчеството на тази авторка за пореден път доказва, че талантът и силата на човешкия дух могат не просто много - понякога те правят дори невъзможното.
Руснакът Дмитрий Дидоренко също е сляп художник. Но Дмитрий рисувал картини и преди да изгуби зрението си, а уникалното в историята на Лиза Фитипалди е това, че жената престанала да вижда през 1993 г., а за първи път взела четката в ръце две години по-късно - през 1995 година.
Като дипломиран счетоводител и финансов аналитик Лиза заедно със зрението си изгубила и своята работа, независимостта и смисъла на живота си. Нейната депресия продължила повече от година, докато веднъж нейният съпруг не й донесъл детски комплект с акварелни бои. За всеобщо удивление Лиза взела четката в ръка и започнала да рисува.

Без да има никакво художествено образование, Лиза Фитипалди се сблъскала с много трудности. Тя не могла да изучава техниката на живописта, наблюдавайки действията на учителя, не можела да вижда и картините. Но това не обезкуражило жената и тя измислила собствена система за обучение - слушала аудиоверсии на книги за изкуството и посещавала заедно с мъжа си знаменити музеи, за които тя никога не намирала време в своя предишен живот. За да се ориентира в композицията на бъдещата картина, Лиза опъвала върху бялото платно мрежа от връвчици, но с времето се научила да минава и без тях.
Критици и други художници неведнъж казвали на Лиза, че тя може колкото иска да рисува абстракции или цветя, но никога няма да стане художничка, доколкото няма да бъде по силите й да изобразява хора и сцени от уличния живот. Това било предизвикателство, на което Фитипалди отговорила достойно.

Владимир ЙОНЕВ


Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8