Брой 02, 2011

Тема: ГЛОБУС

На кръстовището


Сляп мъж от дълго време чакал на оживено кръстовище някой да го преведе, когато друг човек го хванал за ръката:
- Извинете, - казал непознатият - аз съм слепец, бихте ли ме превели през улицата?
Първият слепец хванал ръката на втория и двамата пресекли пътя. Това е истинска история. Първият слепец бил джаз-пианиста Джордж Шеринг. След това казвал: "Какво можех да направя? Преведох го и това беше най-голямата тръпка в живота ми."
Има моменти, когато си мислим, че не сме способни на повече и не се опитваме да прескочим препятствието или да поемем риск. Но когато го направим, често ни помага да преодолеем зависимостта си от другите или от собствените си предпазни механизми и да открием нови вълнения и потенциални възможности.


Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8