Брой 02, 2011

Тема: НОВИ КНИГИ

Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.


Александрова, Люба:
"Безоброчно"; "Камъче в обувката" – 1 т.
Арпино, Джовани:
"Усещане за жена" - 4 т.
Буковски, Чарлз:
"Поща" - 3 т.
Вазов, Иван:
"Аз съм българче" - 3 т.
Вежинов, Павел:
"Бариерата" - 2 т.
Вийон, Франсоа:
"Стихотворения" – 3 т.
Гогол, Николай:
"Мъртви души" – 10 т.
Грудев, Димитър:
"Светла вест" - 1 т.
Дикенс, Чарлс:
"Коледна песен" - 2 т.
Дънов, Петър:
"Книга за здравето" - 8 т.
Енде, Михаел:
"Приказка без край" - 8 т.
Есхил:
"Прикованият Прометей" - 1 т.
Зола, Емил:
"Жерминал" – 11 т.
Илиев, Андрея:
"Когато един мъж е на колене" - 1 т.
Камю, Албер:
"Чужденецът" - 2 т.
Карабашлиев, Захари:
"18% сиво" - 6 т.   
Ламбовски, Бойко:
"Избрани стихотворения" - 1 т.
Леванова, Татяна:
"Маговетри. Спиралата на световете" - 5 т.
"Маговетри 2. Властелинът на илюзиите" - 5 т.
Леви, Владимир:
"Изкуството да владееш себе си" - 5 т.
Набоков, Владимир:
"Лолита" - 8 т.
Настев, Васил:
"Стихотворения" - 1 т.
Омир:
"Илиада" – 15 т.
Остин, Джейн:
"Гордост и предразсъдъци" - 7 т.
Попов, Алек:
"Мисия Лондон" – 5 т.
"Черната кутия" - 7 т.
Рупчев, Георги:
"Поезия" - 1 т.
Смит, Уилбър:
"Диво правосъдие" (Част първа) - 3 т.
"Диво правосъдие" (Част втора) - 8 т.
Сотирова, Луиза Георгиева:
"Розов храст в пустиня" - 1 т.
Софокъл:
"Антигона" - 1 т.
Стойчева-Василева, Нели Стефанова:
"Златните треви" – 3 т.
Форсайт, Фредерик:
"Денят на чакала" – 9 т.
Хосейни, Халед:
"Ловецът на хвърчила" - 7 т.
"Хиляда сияйни слънца" - 7 т.


Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8