Брой 02, 2011

Тема: КОНКУРСИ

90 години ССБ


Във връзка с 90-годишния юбилей на нашата организация Съюзът на слепите в България и редакция "Зари" обявяват конкурс за написване на есе на тема "90 години заедно по трудния път към светлината".
Краен срок за изпращане на материалите – 15 юни 2011 година.
Адрес за изпращане на материалите:

1309 София
ул. "Найчо Цанов" № 172
За редакция "Зари"

Телефон за допълнителна информация: 02/812 70 36
Е-mail: zari.ssb@gmail.com

Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури до 30 юни 2010 г.
Спечелилите първите три места творби ще бъдат публикувани на страниците на "Зари", а техните автори ще бъдат премирани с парични награди – 120 лв. за първо място, 80 лв. за второ място, 50 лв. за трето място.


Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8