Брой 03, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Стара Загора


Изложба по случай 90 години Съюз на слепите в България

Представители на териториалната структура на незрящите в Чирпан взеха участие в организираната изложба за художествено плетиво в Стара Загора. Изложбата бе организирана от РСО Стара Загора и бе посветена на 90 години от създаването на Съюза на слепите в България. Регионалната структура включва девет териториални структури на територията на двете области - Стара Загора и Хасково.
В изложбата се включиха Иванка Жечева - председател, и Живка Боева, и Кичка Танева - членове на чирпанската структура. Председателят на РСО Дина Желева благодари на  участниците в изложбата и на всички, които помогнаха тя да се  реализира и сподели, че численият състав на организацията е 1449 човека, като преобладаваща част са хората със зрителни увреждания от 71 до 100 процента. Тя подчерта, че пред ръководството стоят важни задачи за решаване в областта на правозащитната дейност. На първо място, заедно с другите неправителствени организации, усилията трябва да се насочат към промяна на българското законодателство и максималното му доближаване до европейското, осигуряващо равнопоставеността на незрящите в обществото. Намеренията са да се настоява минималният доход да се замени с линия на бедността, каквато е практиката в Европа, така също за повишаване на добавките за чужда помощ, разширяване на достъпа за ползване на лични и социални асистенти, разкриване на работни места, нови форми на квалификация и преквалификация, намаляване броя на решенията на ТЕЛК, носещи квалификации от рода на "Негоден за какъвто и да било труд", което убива волята на хората за живот. Обществото трябва да обърне адекватен поглед към нуждите на незрящите в България.
Желева подчерта, че настоящата изложба е началото на богата програма от културни и спортни мероприятия, посветени на 90-годишния юбилей на ССБ. Предстоят срещи  и с реализирали се, преуспели незрящи хора, които заемат достойно място в българското общество. Изложбата беше експонирана във фоайето на Библиотека "Захарий Княжевски" и можеше да се види до 9-и март.

Елена ШОПОВА


Назад

Всички статии на Брой 03, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортно-туристическа дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Стара Загора
Велики Преслав
Варна
Силистра
Асеновград
КОНКУРС
90 години ССБ
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Емоции, гостоприемство и ползотворни срещи в сърцето на Европа
ОЧЕРК
Списанието беше моят буквар
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
Архив на изданието
1 2 3 4 5