Брой 03, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Велики Преслав


Клуб за незрящите отваря врати след 10-годишни преговори с общината

Териториалната организация на хората със зрителни увреждания от Велики Преслав посрещна като събитие решението на общинския съвет, с което беше отредена една стая в града за клуб на слепите. На последната сесия съветниците разгледаха молбата на председателя на шуменската регионална съюзна организация Любомирка Лазарова за безвъзмездно предоставяне на помещение за самостоятелен клуб на незрящите от община Велики Преслав. Съветниците гласуваха единодушно, но до вземане на това решение се стигна след 10-годишни усилия на настоящото и предишното ръководство на клуба. Радка Герова е негов сътрудник от 2000 година и оттогава ръководството пише писма за настаняване. Паралелно със слепите искаха помещение и от организацията на инвалидите, но заради характера на уврежданията си хората настояваха за помещение на първия етаж и в близост до автогарата. Организацията на слепите няма специални изисквания, но въпреки това минаха години, докато се намери общинско помещение. Отредената стая е 36 квадрата, на третия етаж, в сграда до автогарата и според решението на съветниците се предоставя безвъзмездно за 10 години. Случайно или не незрящите от Велики Преслав се сдобиха с клуб в годината, в която Съюзът на слепите отбелязва 9 десетилетия от основаването си. "За нас тази година ще бъде двойно по-празнична, набелязали сме доста мероприятия, екскурзия, честване на юбилея и откриване на клуба, когато го изчистим и подредим" - обясни Радка Герова. Тя и няколко от членовете на местната организация прекрачиха прага на новия си дом, за да преценят колко време ще им бъде нужно да го подготвят за настаняване. "Това е първата ни задача, ще се организираме още тези дни да направим основно почистване, да го обзаведем с каквото можем, да пренесем документацията и да се съберем, за да го открием" - каза още Радка Герова. Председателят на териториалната организация Енчо Маринов добави, че в нея членуват 81 души и освен от Велики Преслав и общината местната структура обхваща хората със зрителни увреждания от Върбишко и Смядовско. Всяко тримесечие управителният съвет прави по едно заседание, като досега всички събирания са били в клубовете на пенсионера. С тяхно съгласие там се провеждаха срещи с членовете на регионалната организация, сбирки с разяснителна цел покрай промените в нормативните документи, празници и рождени дни. "Вече няма да бъдем зависими и съм сигурна, че животът в нашата организация ще приобщи и хора, които досега рядко са идвали в клубовете, които ползвахме" - добави сътрудничката. Преславската организация на слепите, както и клубовете на пенсионерите и на инвалидите, получава субсидия от общинския бюджет, чийто общ размер за тази година е 11 300 лв.

Росица СТАЙКОВА


Назад

Всички статии на Брой 03, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортно-туристическа дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Стара Загора
Велики Преслав
Варна
Силистра
Асеновград
КОНКУРС
90 години ССБ
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Емоции, гостоприемство и ползотворни срещи в сърцето на Европа
ОЧЕРК
Списанието беше моят буквар
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6