Брой 03, 2011

Тема: КОНКУРС

90 години ССБ


Във връзка с 90-годишния юбилей на нашата организация Съюзът на слепите в България и редакция "Зари" обявяват конкурс за написване на есе на тема "90 години заедно по трудния път към светлината".
Краен срок за изпращане на материалите - 15 юни 2011 година.
Адрес за изпращане на материалите:

1309 София
ул. "Найчо Цанов" № 172
за редакция "Зари"

Телефон за допълнителна информация: 02/812 70 36
е-mail: zari.ssb@gmail.com

Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури до 30 юни 2011 г.
Спечелилите първите три места творби ще бъдат публикувани на страниците на "Зари", а техните автори ще бъдат премирани с парични награди - 120 лв. за първо място, 80 лв. за второ място, 50 лв. за трето място.


Назад

Всички статии на Брой 03, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортно-туристическа дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Стара Загора
Велики Преслав
Варна
Силистра
Асеновград
КОНКУРС
90 години ССБ
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Емоции, гостоприемство и ползотворни срещи в сърцето на Европа
ОЧЕРК
Списанието беше моят буквар
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6