Брой 04, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Плевен

На 23 март 2011 г. в клуба на РСО Плевен бе открита интересна изложба. Десетина жени от териториалната организация представиха свои произведения, правени през годините - художествени плетива, карета и покривки с народни шевици, фини облекла, изработени на ръка с голямо майсторство. Това е първата от поредицата прояви, които сме решили да осъществим през цялата 2011 г. С тях ще отбележим 90-годишнината от създаването на Съюза на слепите в България.
Целта на изложбата е да покаже, че жените, независимо от зрителните си затруднения, имат своите таланти и могат да бъдат полезни за обществото.


Назад

Всички статии на Брой 04, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Рехабилитацията като основно направление в дейността на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
50 години от първия космически полет
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Добрич
Харманли през погледа на другите медии
Левски
Пловдив
Асеновград
Горна Оряховица
ИСТОРИЯ
Българският Великден
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Създадоха кредитна карта за слепи
Сайтът на НАП вече е достъпен за хора със зрителни затруднения
Незрящите вече ще могат да четат обикновени книги с помощта на Haptic Braille
ОБЯВИ
Актуално предложение
90 години ССБ
ПОЧИВКИ В СЪЮЗНИТЕ БАЗИ
Цени за почивка в съюзните бази
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Оферта за Съюз на слепите в България
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Прелести
Търновград празнува
Птиците и пролетта
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022