Брой 04, 2011

Тема: ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ

Прелести

Красив е Искърският пролом, но и Земенският също е красив.
Потрудил се е Искър, но и Струма не е стояла със скръстени ръце. Да поемем нататък, но не с автобус, лека кола, а с влак и то пътнически.
По-бавно се движи той, но с него повече време има човек да разгледа Земенския пролом. Бавно се придвижва влакът, а от двете страни пейзажът се сменя неусетно. Пустеещите земи се сменят от обработваемите земи. Сградите се отместват и на тяхно място идват възвишенията и гористите местности. Така влакът се озовава в нещо като тесен коридор и това се оказва Земенският пролом. Отдясно се виждат майсторски изваяните скали. Тук могат да се видят изправени на два крака мечки. Човешки фигури също не липсват, както и колони от някои отдавна съществуващи крепости. Сега оставяме фантазията и въображението да се произнесат.
Колелата на влака потракват ритмично и могат да унесат пътника в дрямка, но между Земен и Раждавица той трябва да е непременно буден. Иначе рискува да пропусне прелестите, които са създадени от природата.

Валери ГЕОРГИЕВНазад

Всички статии на Брой 04, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Рехабилитацията като основно направление в дейността на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
50 години от първия космически полет
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Добрич
Харманли през погледа на другите медии
Левски
Пловдив
Асеновград
Горна Оряховица
ИСТОРИЯ
Българският Великден
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Създадоха кредитна карта за слепи
Сайтът на НАП вече е достъпен за хора със зрителни затруднения
Незрящите вече ще могат да четат обикновени книги с помощта на Haptic Braille
ОБЯВИ
Актуално предложение
90 години ССБ
ПОЧИВКИ В СЪЮЗНИТЕ БАЗИ
Цени за почивка в съюзните бази
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Оферта за Съюз на слепите в България
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Прелести
Търновград празнува
Птиците и пролетта
Архив на изданието
1 2 3 4