Брой 04, 2011

Тема: ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оферта за Съюз на слепите в България

След проведени преговори с Виваком относно възможността физически лица - членове на ССБ и техни роднини, да могат да получат телефон NOKIA 1616, в който има вграден говорещ часовник, получихме следната оферта:

Месечна такса - 4.90 лв, 6.90 лв, 9.90 лв за различните абонаментни планове

Включени минути:
Към цялата група - 510, 1020, 2040
Към Виваком мобилни - 20, 40, 80
Към Виваком фиксирани - 60, 120, 240
Към други мобилни оператори - 10, 20, 40
Включени SMS към Виваком мобилни - няма, 50, 100

Цени на минута след изчерпване на избрания план в лева:
Към цялата група - 0.05, 0.01, 0.01
Към Виваком мобилни - 0.25, 0.25, 0.25
Към Виваком фиксирани - 0.25, 0.25, 0.25
Към други мобилни оператори - 0.25, 0.25, 0.25

Други условия:
- Безплатен мобилен телефон NOKIA 1616 – до 4 бр. на физическо лице (1+3). Телефонът остава собственост на притежателя му и след изтичане на двугодишния договор.
- Всички телефони са свързани в мрежа, съобразно посочените свободно избираеми абонаментни планове.
- Договорът е за две години.
- Цените са с ДДС.
- Получаването ще става от съответното РСО на място, след изготвяне на предварителни списъци от председателите на РСО, съдържащи трите имена на физическото лице, ЕГН, номер на личната карта и брой телефони, представени в ЦУ на ССБ.
- Офертата е валидна при набиране на поне 3 000 абоната.

Моля Ви разгласете това предложение във Вашия район и изпратете списъците на евентуалните потребители на тази услуга на имейл: selev@uspeh-bg.net


Назад

Всички статии на Брой 04, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Рехабилитацията като основно направление в дейността на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
50 години от първия космически полет
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Добрич
Харманли през погледа на другите медии
Левски
Пловдив
Асеновград
Горна Оряховица
ИСТОРИЯ
Българският Великден
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Създадоха кредитна карта за слепи
Сайтът на НАП вече е достъпен за хора със зрителни затруднения
Незрящите вече ще могат да четат обикновени книги с помощта на Haptic Braille
ОБЯВИ
Актуално предложение
90 години ССБ
ПОЧИВКИ В СЪЮЗНИТЕ БАЗИ
Цени за почивка в съюзните бази
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Оферта за Съюз на слепите в България
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Прелести
Търновград празнува
Птиците и пролетта
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022