Брой 05, 2011

Тема: КОНКУРС

Четене и писане на брайл

На 12-и април в Клуба на регионалната организация на ССБ в София се проведе вече станалият традиционен конкурс за "Бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт". Първото, с което тазгодишният конкурс може да се похвали е рекордният брой на участниците, който достигна числото 13. Увеличаването на броя се дължи най-вече на това, че този път сред състезателите имаше цяла група млади момчета и момичета – студенти в различни висши учебни заведения в София.
Както обикновено участниците в конкурса се състезаваха в две групи в зависимост от това къде и по какъв начин са придобили своята брайлова грамотност.
Първата група беше съставена от незрящи колеги, които са се обучили да четат и пишат на брайлов шрифт в училищата за деца с нарушено зрение – 10 човека, а втората група включваше тези, които са се самоограмотили или са били обучени в различни курсове – трима човека.
Още преди да започне състезанието участниците бяха известени, че победителите от двете групи ще представят РСО София на втория национален кръг на конкурса, който ще се проведе през есента на тази година и ще представлява част от мероприятията, организирани по случай 90-годишнината от създаването на ССБ. Това беше и причината в първия кръг да се допусне възможността състезателите да могат сами да избират средствата за писане, като изборът беше между плоча и шило и брайлова пишеща машина.
Опитът от проведените в близките години национални конкурси недвусмислено показва, че това разнообразяване на средствата води до увеличаване на броя на участниците и не влияе върху крайния резултат – правилността на писането.
Журито беше в състав: Десислава Горанова – сътрудник, Йордан Младенов и Марина Петкова – членове и Петър Стайков – председател.
В групата на самоограмотилите се първото място бе спечелено от г-жа Живка Павлова, второто от г-н Димитър Веселинов и третото от Петър Кръстев.
Много интересни бяха нещата при групата на завършилите училищата за деца с нарушено зрение.
Участието в конкурса на Румяна Каменска-Донкова почти предопредели големия печеливш, макар че между нейния резултат и този на класиралия се на второ място Стоян Стоянов разликата беше по-малко от 10 секунди. А това означава, че само допускането на малко разконцентриране можеше да изпрати Руми на второто място. Тя обаче наистина чете и писа по шампионски.
Третото място остана за Ваня Стефанова – студентка първокурсничка в Музикалната академия. След нея следваше група от пет човека, чиито резултати бяха твърде близки, което означава, че между тях борбата винаги ще бъде много оспорвана.
След края на състезанието председателят на журито поздрави участниците и след като направи кратко описание на достигнатите от всички тях резултати връчи и наградите на победителите. Техните имена, както споменах, бяха Живка Павлова, Димитър Веселинов и Петър Кръстев в групата на самоограмотилите се и Румяна Каменска-Донкова, Стоян Стоянов и Ваня Стефанова в групата на завършилите училищата за деца с нарушено зрение.
Наградите бяха 20 лв. за първо място и съответно 15 и 10 лв. за второ и трето. Не бих казала, че тези суми са мотивиращи, но те бяха приети от победителите с радост, защото поне според моите впечатления никой от участниците не гледаше на конкурса като на средство за подобряване на своето материално благосъстояние. За всички тях, а и за нас, които бяхме в ролята на публика на първо място беше тръпката от участието и желанието за колкото е възможно по-добро представяне.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 05, 2011

XVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Стара Загора
Сливен
Пловдив
София
Велики Преслав
Варна
Плевен
Силистра
КОНКУРС
Четене и писане на брайл
НАБЛЮДАТЕЛ
Говорещото списание "Наблюдател"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерацията
ЧЕСТИТО, СОФИЯНЦИ
София отново с дневен център за рехабилитация
Архив на изданието
1 2 3 4 5