Брой 05, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Сливен


На 8 април 2011 г. в художествена галерия "Май" в Сливен бе открита юбилейната изложба "И ние можем", посветена на 90-годишнината на Съюза на слепите в България и 69 години от създаването на организация на слепите в Сливен. Тя е по инициатива на Регионалната организация на слепите и Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи към община Сливен. В тази изложба бяха представени творби на хора със зрителни проблеми.
Експозицията показа на сливенската общественост, че въпреки своите физически проблеми незрящите хора не са изгубили своя естетически усет към красивото и се стремят да реализират уменията си.
Посетителите на изложбата бяха очаровани от красивите гоблени на Стефанка Иванова и Антония Дюлгерова, от дантелените и бродирани покривки на Тотка Ковачева, Донка Андонова и Антония Дюлгерова, от изящните плетива на Недялка Христова, Снежана Попова и Нейка Панайотова. Изложените кошнички с изкусно направени великденски яйца и украса, изработени от клиентите на центъра в курса по полезни умения, със своята красота и оригиналност потвърдиха заслужено присъдените им награди. Снимковият материал пък запозна сливенската общественост с активния и богат на културни и спортни мероприятия живот на съюзните членове


Назад

Всички статии на Брой 05, 2011

XVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Стара Загора
Сливен
Пловдив
София
Велики Преслав
Варна
Плевен
Силистра
КОНКУРС
Четене и писане на брайл
НАБЛЮДАТЕЛ
Говорещото списание "Наблюдател"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерацията
ЧЕСТИТО, СОФИЯНЦИ
София отново с дневен център за рехабилитация
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6