Брой 05, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


Столичните туристи с разширена програма в чест на юбилея на ССБ

Във връзка с отбелязването на 90-годишнината на Съюза на слепите в България столичната регионална организация прие разширена програма за честването на юбилея. В нея определено внимание е отделено на туристическите мероприятия, предвидени в плана за 2011 г., разработени съвместно със Спортен клуб "Пираните". Ежемесечно са предвидени еднодневни излети и многодневни пешеходни походи до различни обекти, представляващи културни, исторически и природни забележителности.
Програмата цели привличане на все по-масово участие в пешеходните туристически прояви за постигане преди всичко на големия здравословен ефект, който оказва движението пешком сред природата върху здравето и физическата дееспособност на туристите.
През последните три години под шефството на регионалната организация и Спортен клуб "Пираните" ежемесечно се провеждат пешеходни туристически излети, предимно в обекти, намиращи се в планините около столичния град. В някои случаи броят на участниците в тези излети достига до 25 души. Впрочем ще припомним, че практикуването на пешеходен туризъм за съюзните членове не е нещо ново. През втората половина на ЩЩ век мнозина участваха в групите на така известното екскурзионно летуване и имаха възможност в многодневни туристически походи в различни планини да се запознаят със забележителната българска природа и исторически и духовни места. Известно е, че съюзни членове и техни придружители са преминавали туристическия маратон по билото на Стара планина от връх Ком до нос Емине на Черно море.

Девизът на Алеко Константинов "Опознай родината, за да я обикнеш!", с който поставя началото на организираното туристическо движение в България преди 116 години не е остарял и днес. Това е и мотото на движението "Опознай България -100 национални туристически обекта", благодарение на което хиляди учещи се и хора от различни възрастови групи имаха възможност да посетят различни кътчета в страната и така да опознаят родината си. През последните години почти всички териториални организации в София провеждат еднодневни и многодневни екскурзии с автобуси до различни обекти в страната. Това е една добра културна форма за общуване и създаване на контакти на съюзните членове. Надяваме се, въпреки финансовата и икономическа стагнация, тази форма на масова дейност да продължи и занапред.

Програмата за туристическите прояви през 2011 г., впрочем такава годишна програма за пръв път се приема и утвърждава, предвижда разширяване и разнообразяване на пешеходните маршрути както в планините около столичния град, така и многодневни походи в Пирин, Рила, Западните Родопи и Западна Стара планина. Обръщаме подчертано внимание върху това обстоятелство, защото наред с опознаването на нови културни и природни забележителности в различни краища на страната се получава и максимален здравен ефект и повишаване на двигателната дееспособност на участниците в тези пешеходни походи. Програмата предвижда да се проведат следните пешеходни туристически излети и походи:
- Еднодневен излет в Земенски пролом по брега на река Струма с посещение на Земенския манастир;
- Град Бухово, хижа Мургаш, връх Мургаш; - Берковица, хижа Ком, връх Ком, местността Петрохан;
- Западните Родопи, съчетано с автомобилен превоз и пешеходни преходи, с посещение на природните забележителности: Чудните мостове, Буйновското ждрело с Ягодинската пещера, Триградско ждрело с пещерата "Дяволското гърло", село Широка лъка с музикалното училище и Курортен център Пампорово;
- При наличие на желаещи възможно е да се организира двудневен поход до Седемте рилски езера и многодневен в Пирин планина с посещение на хижите Вихрен и Безбог и езерата Окото, Безбожкото и най-голямото в тази планина – Поповото езеро.
Регионалната организация е осигурила определени финансови средства, с които ще се подпомогнат участниците в по-отдалечените от София обекти.
За многодневните туристически походи ще се подбират участници, които редовно са присъствали в еднодневните излети в околностите на София и са доказали необходимата физическа подготовка. В зависимост от терена и метеорологичната обстановка необходимо е участниците да бъдат подходящо екипирани, като подчертано внимание се обръща на обувките и горната дреха.
За всички туристически прояви, организирани от регионалната организация съвместно със Спортен клуб "Пираните", се поставят предварително обяви в клуба на ул. "Цар Симеон" 110 и се изпращат до председателите на ТСО за разгласа.
Считаме, че все още има какво да се направи за по-добрата разгласа на туристическите прояви и привличането на все по-голям брой участници в тях. В това отношение се очаква по-голяма активност от страна на председателите на ТСО.
Нека се има предвид, че туризмът е спорт за всички възрасти! Нека в чест на 90-годишния юбилей на ССБ да възстановим някои стари традиции в организацията на туристическото движение сред съюзните членове и допринесем за разнообразяването на тяхното ежедневие и по-здравословен начин на живот!

Георги ПЕТРУШЕВ


Назад

Всички статии на Брой 05, 2011

XVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Стара Загора
Сливен
Пловдив
София
Велики Преслав
Варна
Плевен
Силистра
КОНКУРС
Четене и писане на брайл
НАБЛЮДАТЕЛ
Говорещото списание "Наблюдател"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерацията
ЧЕСТИТО, СОФИЯНЦИ
София отново с дневен център за рехабилитация
Архив на изданието
1 2 3 4 5