Брой 05, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Велики Преслав


Незрящи се включиха в пролетното почистване

27 април 2011. Териториалната организация на хората със зрителни увреждания от Велики Преслав подкрепи инициативата за пролетно почистване в населените места и извън тях, и от днес пое шефство над къта за отдих до църквата "Св. св. Кирил и Методий" край старините на града. Около 15 души от градската организация се включиха в първата акция, като почти всички от тях са с над 50% увредено зрение.
Придружителите също се присъединиха към доброволната инициатива, започнала с освежаване на беседката при чешмата с 4-те чучура. За да стигнат до избраното от тях място, хората със зрителни проблеми трябваше да изминат пеша близо 2 км и въпреки това в групата на доброволците се беше записала 80-годишната Марийка Цонева. Тя изобщо не вижда с едното око, но краката я държат и с помощта на бастун измина пътя за 50 минути. Баба Марийка бе най-възрастният участник в инициативата и останалите се съобразяваха с нейното темпо. Край беседката баба Марийка въртеше метлата по плочника, а 67-годишният Петър Герчев извозваше с количка събраните листа и клони. Председателят на клуба Енчо Маринов боядиса част от покрива на беседката, докато жените белосваха парапетите и чешмата. Директорът на археологическия музей Александър Горчев подари боя и четки на доброволците, които при следващата акция заедно със своите придружители ще окопаят градинката и ще засадят цветя. Техническият сътрудник на клуба Радка Герова отбеляза, че тази инициатива е една от поредицата местни прояви, посветени на 90-годишния юбилей на Съюза на слепите. Освежаването на зелените площи пред църквата до старините е във връзка и с 11 май, когато е храмовият празник. Радка Герова подчерта, че организацията на незрящите поема шефство над къта за отдих пред владишката вила и ще се грижи за него през целия туристически сезон, като припомни и други мероприятия като почистването на крайпътните чешми в района.
"Като хора със специфични потребности се нуждаем от рехабилитация и дългите разходки извън града, свързани с полезен труд, са фитнес за нас", добави шеговито сътрудничката.
Преславската организация на слепите получи неотдавна помещение за клуб след дълги години чакане и със затоплянето на времето частично незрящите хора се заеха с почистването на изоставеното помещение. Организацията си търси спонсори за малък вътрешен ремонт и измазване, а ръководството се надява, че след месец ще пререже лентата на новия си клуб.

Росица СТАЙКОВА


Назад

Всички статии на Брой 05, 2011

XVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Стара Загора
Сливен
Пловдив
София
Велики Преслав
Варна
Плевен
Силистра
КОНКУРС
Четене и писане на брайл
НАБЛЮДАТЕЛ
Говорещото списание "Наблюдател"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерацията
ЧЕСТИТО, СОФИЯНЦИ
София отново с дневен център за рехабилитация
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6