Брой 05, 2011

Тема: НАБЛЮДАТЕЛ

Говорещото списание "Наблюдател"


Някога, когато се появи говорещото списание "Съвременност", то публикуваше изключително политическа информация. Редакторът подбираше статии, анализи, коментари, интервюта по политически проблеми от информационните печатни издания, каквито невиждащият човек не може да прочете или да чуе по радиото и телевизията.
Но с промяната на редактора се промени и обликът на списанието. То и сега е интересно с разностранната си информация, но една празнота остана – липсата на ценна политическа информация, така необходима за съвременния човек.
Преди известно време в Пловдив се проведе среща с читателите на съюзните издания с членовете на редакцията. Беше поставен и този въпрос. На срещата присъстваше и председателят на ССБ г-н Васил Долапчиев. Той подкрепи мнението за липсата на политическа информация и предложи в "Съвременност" да се отдели място и за такава информация.
Редакторът направи нещо по-добро. Появи се "Наблюдател" – ново говорещо списание за политическа информация. В някогашната "Съвременност" публикуваните материали в известна степен следваха събитията, а в "Наблюдател" те вървят паралелно с тях и с по-широк тематичен обхват.
Това пък прави новото списание по-актуално, по-интересно и естествено по-търсено, а рубриката "Из архивите на радио София" му придава и известен атрактивен характер.
Както е модерно да се казва сега, популярността на едно списание се измерва с неговия рейтинг. За "Наблюдател" определено може да се каже, че неговият рейтинг е, без преувеличение значително по-висок от този на доста други говорещи и брайлови периодични издания.
Накрая ще си позволим и една препоръка: в края на всеки материал да се съобщава източникът на информация и името на автора, ако има такъв. Нека да пожелаем успех на редактора и дълголетие на списанието.

Владимир ЖЕЛЕВ


Назад

Всички статии на Брой 05, 2011

XVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Стара Загора
Сливен
Пловдив
София
Велики Преслав
Варна
Плевен
Силистра
КОНКУРС
Четене и писане на брайл
НАБЛЮДАТЕЛ
Говорещото списание "Наблюдател"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерацията
ЧЕСТИТО, СОФИЯНЦИ
София отново с дневен център за рехабилитация
Архив на изданието
1 2 3 4 5