Брой 05, 2011

Тема: ПОКАНА

Управителният съвет на Федерацията


"Спорт за хората със зрителни увреждания", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ІІ-ро заседание на Второто общо събрание на 23 от 14.00 часа и 24 юни 2011 г. в Почивна станция "Релакс" - Шипковски минерални бани.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Федерация "Спорт за хората със зрителни увреждания" през 2010 г.
2. Приемане на спортен календар за 2011 г.
3. Годишен финансов отчет на Федерация "Спорт за хората със зрителни увреждания" за 2010 г.
4. Приемане бюджет на Федерация "Спорт за хората със зрителни увреждания" за 2011 г.

София, 05.05.2011 г.


Назад

Всички статии на Брой 05, 2011

XVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Стара Загора
Сливен
Пловдив
София
Велики Преслав
Варна
Плевен
Силистра
КОНКУРС
Четене и писане на брайл
НАБЛЮДАТЕЛ
Говорещото списание "Наблюдател"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерацията
ЧЕСТИТО, СОФИЯНЦИ
София отново с дневен център за рехабилитация
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017