Брой 05, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Силистра


На 26 април в РСО Силистра се проведе великденска изложба от домашно приготвени яйца. Участие в мероприятието взеха около 20 съюзни членове, а жури оцени техният труд. С много любов хорана с различни степени на увредено зрение бяха подготвили филигранно изработените символи на Възкресението. В кошнички, украсени по подобаващ начин, лежаха изложбените мостри. Красива добруджанска пита, приготвена от сръчните ръце на Елена Великова, допълваше празничният интериор. Няма значение как човек усеща красотата, споделиха съюзни членове. Важното е сърцето да е винаги отворено за доброта, а ръцете сами знаят как да я сътворят.

Петранка СТОЯНОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2011

XVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Стара Загора
Сливен
Пловдив
София
Велики Преслав
Варна
Плевен
Силистра
КОНКУРС
Четене и писане на брайл
НАБЛЮДАТЕЛ
Говорещото списание "Наблюдател"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерацията
ЧЕСТИТО, СОФИЯНЦИ
София отново с дневен център за рехабилитация
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017