Брой 06, 2011

Тема: ОБЩЕСТВО

Светофари с дистанционно управление и в София


София е третият град в България, в който незрящите ще имат възможност да използват уред за дистанционно активиране на звуковия сигнал на уличните светофари. След като по-рано такива системи се появиха във Варна и Бургас, на 10-и май беше тествано устройството на светофара на кръстовището на Централните хали в София. С новите дистанционни устройства трябваше да си служат хората, за които те са предназначени, за да се проверят надеждността и удобствата им при употреба.
Със сигурност съвсем малко са хората, които знаят, че човекът, който е направил светофарите да излъчват звуков сигнал, така че да са удобни за слепите, и зумерите, които ни ориентират къде се намират ССБ, читалището, клубът на ул. "Цар Симеон" и други обекти е инженер Андрей Василев. Едва когато започнах да подготвям разговора си с него узнах, че негово дело са и озвучените светофари в Пловдив и първият такъв светофар в Дупница.
- Бихте ли обяснили за нашите читатели какво по-точно представлява устройството, с което дистанционно ще се активира звуковата сигнализация на светофарите?
- Уредът е малък, компактен е и е с два бутона.По-големият от тях служи за активиране на светофара при зелена светлина. При натискането му светофарът издава звук, с което незрящият разбира, че звуковата секция на светофара се е активирала и когато светне зелен сигнал, ще се чуе съответният звук. С натискането на бутона вие сте активирали звука, който е като почукването на зумерите при входовете на сградите и може да очаквате звънчето на зеления сигнал на светофара.
Когато ще пресичате кръстовище, както е например това при Халите, двата светофара имат различен звук - единият е продължителен, а другият е с накъсване.
Това са двете функции на по-големия бутон - първо да ви ориентира къде е стълбът на светофара и второ - кога е възможно да пресечете.
Ако бутонът за активиране се натисне, когато зеленият сигнал за посоката, в която незрящият пешеходец иска да продължи, е светнал преди това и част от времето му за преминаване вече е изтекло, съществува вероятност незрящият да е достигнал едва до средата на кръстовището, а зеленият сигнал вече да е изтекъл. За да се избегне опасността от злополука уредът е настроен така, че да включва звуковата сигнализация, само когато започва пълният цикъл на сигнала.
- Как човек може да разбере, че е до стълба на светофара?
- Когато незрящият е близо до стълба, при натискане на бутона той чува еднократно писукане, което показва, че сигналът му е приет и при светване на зелено ще чуе звънеца. Ако не е близо до светофара, това писукане го няма.
За да бъдем по-точни, устройството не се монтира на самия контролер на светофара, а на стълба. По този начин, когато незрящият човек тръгва да пресича дадено кръстовище, той ще активира само сигнала на двата стълба в посоката, в която пресича, а не целия светофар.
- Как може да се разбере дали устройството е включено?
- Само по еднократния сигнал. То иначе не се включва и изключва. Индикатор е самият сигнал. Ако батериите са отслабнали или изтощени, също няма да чуете сигнала.
- Колко време издържат едни батерии?
- В зависимост от експлоатацията - три, четири, пет години.
- За какво служи вторият бутон?
- На този етап вторият бутон е заложен само като идейно възможен. Засега не е активен. Идеята е той да включва разчитане на колонката на говорещите спирки на превозните средства. Също така може да се пригоди за активиране на маяци на по-големи и значими сгради. Идеята е да се създаде възможност при натискане на този втори бутон гласово съобщение да ви извести, че се намирате пред входа на еди коя си сграда, общинска служба, банка и т.н. Засега тази част от работата още не е напълно завършена. Но точно с оглед на бъдещото развитие на устройствата за дистанционно активиране на звуковите сигнализации бутоните са два. Това се прави, за да не се задейства всичко наведнъж, а да се зонира.
- Вие консултирал ли сте се с хората, които са направили подобни устройства във Варна и Бургас?
- Не, защото научих затова впоследствие.
- Засега само светофарът на Халите работи по този начин, доколкото разбирам ще трябва на всички стълбове на светофарите да се монтират устройства, за да може да се ползва пълноценно дистанционното. Имате ли представа за някакъв срок, в който това ще е възможно?
- Това зависи от хората от съответните общински служби, по-точно от общинската фирма, която поддържа пътната сигнализация в София. Ние говорихме с тях и те ни увериха, че за около година цяла София може да се обзаведе с такива комбинирани светофарни системи. Разбирам, че това не е съвсем конкретен срок, но за съжаление сроковете не ги определям аз.
- За по-голямо удобство на потребителите не е ли възможно дистанционното за светофари да бъде вградено например в дръжката на белия бастун?
- Бих могъл да се ангажирам да го проуча, но още при пръв поглед ми се струва, че тази идея е напълно реалистична.
- Може ли дистанционното да се използва, без да се изважда от джоба или от дамската чанта? Достатъчно мощно ли е за това и няма ли при такава употреба обхватът му силно да се стесни?
- Ако незрящият е на два-три метра от стълба, той може да го активира и без да го изважда от джоба или чантата. А иначе при употреба от ръка обхватът му е около двадесет – тридесет метра.
- Имате ли някакви по-специални препоръки към незрящите при експлоатиране на дистанционното?
- Апелирам незрящите първо добре да се ориентират за посоката, в която ще пресичат и едва тогава да активират уреда. След това ще чуят краткия сигнал и ще имат достатъчно време да се подготвят да тръгнат още в началото на зелената светлина. Други препоръки нямам. Смятам, че устройството е непретенциозно и лесно за експлоатация.

Понеже по време на нашия разговор г-н Василев казваше "създадохме", "направихме" и т.н., аз бях останала с впечатлението, че звънящите светофари, зумерите и сега дистанционното устройство са плод на колективен труд. С изненада разбрах, че този човек е направил всичко това сам. Изключителната му скромност е наистина впечатляваща. Той ми обясни, че идеята за това дистанционно устройство била на г-н Алтънов. Именно той го е намерил и дистанционното, както виждаме, вече е факт.
Не по-малко се учудих, когато на въпроса ми за заплащането, той отговори, че по този въпрос не са водили разговори. Факт е, че направеното от него по отношение на тези нови устройства е направено доброволно и дано да не се окаже, че е направено и съвсем безвъзмездно.
"Нека да видим дали ще потръгне, пък тогава ще впрегнем гения си за друго полезно нещо" – беше отговорът на инженер Василев, когато го попитах има ли предвид някоя нова разработка.
На нас, обикновените незрящи потребители, ни остава да се надяваме, че общината по-бързо ще покрие София и дистанционното устройство ще се ползва не само на светофара на Халите, а и инженер Василев ще бъде удовлетворен, че е направил още едно полезно нещо.
Дистанционното устройство струва десет лева и може да се закупи от клуба на ССБ на ул. "Цар Симеон" № 110.
Засега има някакви уговорки с общината, че тази услуга ще бъде достъпна и за незрящите, които пристигат от страната без придружител. Идеята е такива дистанционни устройства да се предоставят на информацията на Централна ЖП гара и на Централната автогара. При желание пристигащият от страната незрящ да може да си вземе за временно ползване устройството - докато трае престоят му в София, и да го върне, когато си заминава.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2011

*ПРОГРАМА
за дейността на Съюза на слепите в България през периода 2011 – 2016 година
90 ГОДИНИ ССБ
90 години с поглед към младостта
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Долни Дъбник
Левски
Карнобат
Средец
ЛИТЕРАТУРА
Годишна литературна награда "Георги Братанов"
ОБЩЕСТВО
Светофари с дистанционно управление и в София
ПРОЕКТИ
Първите стъпки по дългия път
СРЕЩА
Кошничарска среща в Пловдив
СЪОБЩЕНИЕ
Удължава се крайният срок за изпращане на материали
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Нещо неповторимо
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6