Брой 06, 2011

Тема: СРЕЩА

Кошничарска среща в Пловдив


В слънчевия предобед на 12 април, няколко дни преди Цветница, или както народът нарича този пролетен празник - Връбница, в Пловдив се проведе среща на невиждащите кошничари. Тя беше инициирана от председателя на нашата регионална организация Велик Атанасов. Нейното съдържание и смисълът на идеята се свързват с тържественото отбелязване на 90-годишнината от създаването на организираното движение на слепите в нашата страна. Според приетата програма през цялата година ще се реализират различни културни инициативи за отбелязване на събитието.
На срещата бяха поканени всички живи кошничари, които чрез този древен занаят през годините са се преборвали с несгодите и трудностите, породени от загубата на зрението си, изкарвали са си прехраната, получили са пенсии и сполучливо са подсигурявали съществуването на своите семейства, построили са собствени домове и са изучили децата си. Тридесет невиждащи кошничари откликнаха на поканата и в уречения ден и час дойдоха с повишено настроение в клуба на нашата организация.
Срещата се проведе в уюта на клубната атмосфера. Тя беше открита с кратко слово от нейния инициатор Велик Атанасов - председател на РСО Пловдив. Той подчерта, че всички мероприятия и инициативи през настоящата година ще бъдат посветени на забележителния юбилей, който във всички поделения на Съюза ще бъде отбелязван по тържествен начин, като се посочват постиженията на Съюза на слепите, актуалните социални проблеми и задълженията на държавните инстанции към нуждите и специфичните потребности на хората с нарушено зрение в настоящия труден момент на всеобща криза.
Във връзка с настъпването на пролетта и един от най-хубавите празници Цветница, който някога се честваше като ден на кошничарите, се организира тази среща, на която да се съберат старите приятели и другари, да си поговорят за отминалото време с носталгия, да си припомнят светли мигове от отлетелите години, да споделят свои радости и тревоги по житейския път.
Велик Атанасов пожела на тридесетината присъстващи весело прекарване на срещата, приятна раздумка и потапяне в спомените на миналото, в което самите ние сме били активни участници с труда си и упоритостта в производствения процес.
Основател на кошничарството в пловдивското производствено предприятие на слепите е Кирил Михайлов, който в момента е на 95 години. Нека бъде жив и здрав! Той някога положи много труд и сили при организирането на работата в цеха, при обучаването на новопостъпилите слепи работници и при организацията на самия производствен процес. Трябва да припомним, че нашето производствено предприятие официално отваря вратите си на 3 януари 1956 година. Петър Мишев - един от първите кошничари, ни разказа, че всички зрящи специалисти, които са работили в промкомбината като сортировачи и бригадири са отказали да дойдат на работа при слепите. Това обстоятелство е създало множество затруднения на Христо Белобрадов, който е първият управител на пловдивското предприятие на слепите. Дори в самото начало за сортировач на върбовия материал беше командирован от София специалистът Георги Шарков, който ни помогна при преодоляването на трудностите в началния период. В това отношение голяма подкрепа на пловдивчани оказваше Стойчо Милчев. Имаше в началото много трудности и несгоди, неудачи и препятствия, но всичко се преодоляваше в името на добруването ни и грижите за невиждащите работници. Впоследствие много от зрящите специалисти, които в началото не искаха да дойдат при нас, един след друг се завърнаха в кошничарския ни цех и някои от тях се изкачиха по службогонческата стълбица. Първите служители в новооткритото предприятие на слепите бяха: Станимир Николов, Калинка Златарева, Радка Аврамова и Гинка Гайдаджиева. За тях всички ние си спомняме с умиление, тъй като те винаги бяха внимателни към нас и ни помагаха в ежедневието от сърце. Дончо Стойчев като председател на профкомитета помогна да се открие стол за хранене на работниците към предприятието, който започна да функционира от 1 септември. Това обстоятелство за онова време беше голяма придобивка за трудоустроените слепи, тъй като се облекчаваше тяхното всекидневие. Те бяха дошли в Пловдив от различни краища на страната.
Никола Мъндев още се занимава с този занаят, като изработва кошничарски мебелни изделия - масички, табуретки и столчета. За тази цел е превърнал избеното си помещение в добре оборудвана работилница с необходимия инвентар, като се е специализирал в направата на атрактивни мебели. Изплитането им осъществява не с върбово лико, а с пе-ве-це ленти. Той от свое име подари на председателя на нашата РСО едно стабилно столче - изплетено лично от неговите ръце, които не са загубили предишната си сръчност. Кольо разказа как продължава да практикува кошничарството и след ликвидирането на дейността на пловдивското предприятие, което досега му носи все пак определени доходи, тъй като изработените мебелни изделия се харесват на пазара.
На празничната трапеза сладката раздумка се втурваше по житейските пътеки на миналото време и отлетелите 55 години от съществуването на пловдивското производствено предприятие на слепите, докосвахме щастливи мигове от спомените по извървения труден път, оживяваха случаи от превратностите на развитието и се разкриваха някои извън административни черти на бившите ни ръководители и партийни величия от местен службогончески ранг. Неусетно се изнизаха няколко часа в обятията на приятната дружеска атмосфера. Всичко това беше запечатано на фотолентата за архива на нашата РСО. Да се надяваме, че през идващите години пак ще се организират подобни срещи, тъй като един след друг вече си отиват от този свят старите кошничари - според законите на неумолимото време. Нека останалите ветерани винаги да посрещат заедно пролетта и ведрината на обновяващите се дни в навечерието на Връбница, за да си припомнят светлите страници от практикуването на стария древен занаят - кошничарството.

Данчо ДАНЧЕВНазад

Всички статии на Брой 06, 2011

*ПРОГРАМА
за дейността на Съюза на слепите в България през периода 2011 – 2016 година
90 ГОДИНИ ССБ
90 години с поглед към младостта
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Долни Дъбник
Левски
Карнобат
Средец
ЛИТЕРАТУРА
Годишна литературна награда "Георги Братанов"
ОБЩЕСТВО
Светофари с дистанционно управление и в София
ПРОЕКТИ
Първите стъпки по дългия път
СРЕЩА
Кошничарска среща в Пловдив
СЪОБЩЕНИЕ
Удължава се крайният срок за изпращане на материали
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Нещо неповторимо
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6