Брой 07-08, 2011

Тема: ИНТЕРВЮ

Градът е длъжник на хората с увреждания


С кмета на София г-жа Йорданка ФАНДЪКОВА разговаря Марина ПЕТКОВА


- Г-жо Фандъкова, радваме се да Ви приветстваме на страниците на нашето списание! Първият ми въпрос към Вас е как виждате ролята на общините в решаването на проблемите на хората с увреждания и какъв е бюджетът на Столична община, заделен за тази цел?
- Най-важната задача на общината е да осигури добро качество на живот на всички граждани на съответната община, в това число и на хората, които имат различни затруднения. Равен достъп за мен не означава равни усилия. В някои случаи усилията трябва да бъдат по-сериозни в посока осигуряване на достъпност. Всъщност общината има отговорност за осигуряване на достъпност по отношение на инфраструктурата, както и на обществените сгради – административни сгради, театри, галерии, училища, детски градини... Това е не само моя задача, но и мое дълбоко убеждение в качеството ми още на директор на училище преди много години, когато изобщо не се правеше нищо и не се говореше за интеграцията на децата с различни проблеми. Ние работихме много усилено и бяхме едно от първите училища, което изгради асансьор, за да може децата, които учат при нас да се чувстват по-добре. Това е моето разбиране и през последните 4 години Столична община реализира няколко програми, не само по отношение на осигуряване на достъпност, но и за подпомагане на хората за тяхната реализация. Най-важната стъпка за мен това е програмата "Асистент за независим живот", която е и с най-големия бюджет в цялата страна – над 5 400 000 лв., и е изработена изцяло с участието на организациите на хората с увреждания, за да бъде реалистична и удобна за тях. Последно правихме промени и вече финализирахме този процес, за да не чакат хората с увреждания по цели нощи да се регистрират в тази програма. В следващия етап вече няма да присъства факторът време като фактор, класиращ хората, и те ще могат спокойно, още от септември до ноември, да подават своите заявления, след което да бъдат коментирани техните нужди и медицинските им показатели.
Трудно е да се каже какъв е бюджетът, защото той е разпределен във всички ресори.


- Ще има ли нови, различни от сега действащите, социални програми на територията на общината през 2012 г.?
- Програмата "Асистент за независим живот" е с един много сериозен бюджет от над 5 000 000 лв. и е постоянно действаща. Независимо от кризата, ние запазихме бюджета на програмата, като съм сигурна, че в следващите години това също ще бъде факт, защото програмата доказа своето удобство и значение за хората и най-вече за тяхната реализация. За мен това е изключително важно.
Разбира се ние се възползваме от всички други възможности като програмите на Министерство на труда и социалната политика и особено програмите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", които предполагат също така възможност за ползване на асистенти.
- Според измененията в наредбата за програмата "Асистент за независим живот" кои хора приоритетно ще бъдат включени в нея?
- Основното изискване, освен всички други, е човекът да работи или да учи, защото тази програма е насочена към неговата реализация, а не толкова и не само към личната помощ. Но има още и редица други критерии, за които хората могат да се информират от дирекциите за социално подпомагане.
- Кога столичната инфраструктура ще бъде съобразена с изискванията на ЕС за достъпна среда за хората с увреждания?
- Друга наша важна задача, както вече споменах, това е изграждането на достъпна среда. Преди 5 години в София имаше само две детски градини с рампи от общо 196. Имаше 4 училища с асансьори и 8 с рампи от общо 178. До момента вече имаме над 40 училища с изградена достъпност и 40 детски градини с пълна достъпност. Това са новите сгради, новите детски градини, които строим, които имат и асансьори, и възможности за интеграция на децата с увреждания – обучение и отглеждане.
Освен това основна наша задача, и тук сме длъжници на хората с увреждания, е градската инфраструктура. Длъжна съм да припомня, че допреди 5 години за това не се говореше и не се правеше нищо. В този процес се изисква време. Това, което сме заложили трайно е, че всичко, което изграждаме, и всички транспортни средства, които сега доставяме, отговарят напълно на изискванията и стандартите за хора с увреждания. Разбира се полагаме усилия за подобряване на това, което вече е изградено, но то все още е твърде недостатъчно. През миналата година доставихме 30 нови тролейбуса. Те са нископодови, с възможност за ползване от хора на колички и майки с деца.
През последните години започнахме трайното освобождаване на тротоарите от автомобили – един голям проблем, който съществуваше в София и на някои места все още съществува. До този момент около 40 км тротоари са освободени чрез поставянето на антипаркинг колчета и продължаваме да работим по тази програма. Това е една важна, смислена програма както за хората с увреждания, така и за всички пешеходци.
Това, което е важно за мен специално по отношение на хората с нарушено зрение са системите за гласови съобщения, които се изграждат. В момента усилия в тази посока полага електротранспортът, 8 тролейбуса имат такава аудиосистема, което е крайно недостатъчно. В същото време при съществуващите 106 спирки на столичния градски транспорт, оборудвани с информационни електронни табла, 19 от тези табла са снабдени с аудиомодули за гласово уведомяване. Отново ще кажа - крайно недостатъчно!
Знаете, че заместник кметът по социалните дейности Албена Атанасова е човек, който има проблеми с придвижването. Тя има съвсем официалната задача лично да проверява с количката си качеството на изпълнение на рампи, скосявания на тротоари и т.н.


- Г-жо Фандъкова, знаете, че хората с различен вид увреждания имат своите индивидуални потребности и затруднения. Подхожда ли се индивидуално, според вида на увреждането на всяка група, при изграждането на достъпна среда?
- Точно затова говорим за комплексност и за това, че на новите обекти поставяме изискването във всички тръжни процедури да се спазват всички стандарти за хората с различни видове увреждания. Такъв е примерът с "Ломско шосе", където наистина в проекта е включено всичко, което ние познаваме и е познато от стандартите и законовите норми. Разбира се, че е много важно самите организации на хората с увреждания да дават своите предложения, защото аз като директор на училище си спомням много големите трудности, с които се сблъсквахме с обучението на децата с проблеми преди да имаме достъпност. Имаше детайли, за които нямаше как да знаем, ако не бяха ги споделили родителите на тези деца.
Така че важна е съвместната работа, тук искам специално да подчертая факта, че в Столична община работи Обществен съвет по въпросите на хората с увреждания, където са добре дошли всички организации, за да могат да участват именно в създаването на правилата.
- По какъв начин ще бъде решен проблемът с бездомните кучета, които за незрящите са особено сериозна заплаха при придвижването им?
- Много голям проблем. Това е най-трудно решимият проблем в София. По последно преброяване на територията на София има над 9000 бездомни кучета. По този проблем усилията ни са насочени в няколко направления – от една страна изграждаме нови приюти за бездомни кучета, от друга страна активизирахме в голяма степен програмата за кастрация, за да спре увеличаването на популацията, като за пръв път влязохме в ромските квартали, които са източник на увеличаване броя на кучетата. Също така се извършва безплатна кастрация на дворните кучета в крайните квартали. Увеличихме екипите за залавяне, но за съжаление пак ще кажа, че се изисква време за решаването на този наистина много сериозен проблем. Аз съм виждала репортажи и зная, че това е един голям ужас за всеки човек, а какво означава за незрящия, който разчита на кучето-водач и не може да се предпази. Така че за мен това е наистина най-трудно решимият проблем, защото за всички останали се изискват пари и малко време, докато тук се изискват много комплексни усилия, включително и сериозен контрол над домашните кучета. Повечето от проблемите могат да бъдат решени и с помощта на активно гражданско участие и ние работим за това да можем да стимулираме това гражданско участие.
- Обмислян ли е механизъм, по който общината може да осигури на хората с увреждания асистенти в големите търговски обекти, а също и по жп и автогарите, както това е организирано на летището?
- Честно да призная на мен не ми е давано такова предложение, а то е много интересно и си струва да бъде обмислено. Това наистина е една добра идея, която би могла да се разработи.
Пропуснах да кажа за микробусите, които Столична община притежава и осигурява по този начин по-удобен транспорт за хората с увреждания. Общинската фирма "Лозана" осигурява освен превоза и асистентите, за които говорите, с възможност да бъдат придружавани хората с увреждания.
- Кога ще бъде решен въпросът с неправилното паркиране и кога ще бъдат приети единни стандарти за поставянето на рекламни билбордове, улични телефони и сергии на местата за пешеходци, които ежедневно представляват сериозна физическа бариера за незрящите?
- Решението на този проблем е контролът. Правила има, глоби има. Правят се непрекъснати проверки, понякога водим война с някои собственици на сергии и рекламни съоръжения. Вчера свалихме няколко незаконни билборда. Разпоредила съм да бъдат свалени няколко телефонни кабини, които са насред тротоара. За всичко обаче се изискват наистина време и средства.
- Какъв е механизмът да следите за такива нарушения и в крайните квартали?
- Във всеки квартал има представители на Столичен инспекторат, чиято роля е да осъществяват контрол, но наистина София в това отношение е наследила изключително хаотични действия както по отношение на преместваемите обекти, така и на рекламата. В момента тече конкурс за реклама, което означава, че след неговото приключване всичко, което е извън тези схеми ще бъде премахнато. Предстои конкурс и за преместваемите съоръжения. Има вече одобрени схеми от главния архитект и от архитектите по райони, за да може да се осъществява по-ефективен контрол, тъй като в момента наистина е пренаселено и пренатоварено, и колкото и инспектори да има - те не са в състояние да се справят с целия този хаос.
- Какви са правата и механизмите, по които гражданите могат да сигнализират за неправомерни действия по отношение на достъпността и в частност за физически препятствия за хората с увреждания по райони?
- Всеки гражданин може да се обади на "зеления" телефон на общината, който работи непрекъснато: 987 55 55 – това е телефонът на Столичния инспекторат, на който се приемат такива сигнали. Може да се обърне и към районния кмет, и към районната администрация, но лично аз предпочитам директните контакти, включително чрез организациите на хората с увреждания, с които си партнираме и които могат да ме информират дори лично за такива неща.
Разпоредила съм проверка на всички шахти и в момента тече тяхната подмяна, но наистина най-добрият начин е гражданите да сигнализират за по-опасните места, където да реагираме бързо и да не се изчаква изпълнението на програмата.
- В какви срокове ще бъде максимално улеснена достъпността на хората с увреждания и в частност на незрящите в градския транспорт?
- Срокове не можем да поставим, но мога да кажа, че няма проект, в който тази тема да не е включена. В момента се изгражда втората линия на метрото и новите метростанции отговарят изцяло на необходимите изисквания за достъп на хора с увреждания - както асансьори, така и тактилни линии. По отношение на новите улици, които се отварят, освен че има необходимото скосяване на тротоарите по подходящия начин, има и тактилна линия за ориентиране на незрящите хора.
За мен това са най-важните неща – хората да могат да се движат и да пътуват.
Разбира се, че имаме много програми, които подпомагат дейностите на хората с увреждания, техните занимания. Стимулираме чрез различни програми на Общината техните спортни и културни прояви. Тази година имаме спечелен проект за фестивал на хора със зрителни увреждания на стойност 25 000 лв.
Това са отворени възможности и ние изцяло сме отворени към проблемите на хората с увреждания.
- Имате ли данни какъв процент от светофарните уредби в София са озвучени?
- Крайно недостатъчно. Подали сме за одобрение един голям проект за модернизация на градския транспорт на стойност 63 000 000 евро по Оперативна програма "Регионално развитие", в който е включена доставката на 50 нови тролейбуса, отговарящи на всички изисквания за достъпност на хората с увреждания – нископодови и снабдени с аудиосистема. Предвидена е цялостна реконструкция на трамвайната линия по булевард "България", също изцяло съобразена с нуждите на хората с увреждания. В проекта са заложени и 20 кръстовища, и спирки на градския транспорт, които също да бъдат изцяло съобразени с изискванията за достъпност.
Така че пак ще кажа - градът е много голям длъжник на хората с увреждания, но за преодоляването на всички проблеми е необходимо и малко време.
- И накрая - каква е възможността за разкриване на работни места за незрящи в общинската администрация?
- В централната администрация доскоро работеше човек с нарушено зрение. Неотдавна открихме новия център за рехабилитация на хора със зрителни увреждания, който се финансира като делегирана държавна дейност. Директорът на този център е незрящ и аз съм убедена, че стига хората да притежават подходящите качества те могат да намерят място, включително и за работа, в този център, както и в администрацията на общината.

Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8