Брой 07-08, 2011

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"


На 23.06.2011 г. в хотел "Релакс", Шипковски минерални бани се проведе редовното годишно събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
Основната задача беше да се отчете дейността през миналата 2010 г. и да се набележат най-важните следващи стъпки за утвърждаването и развитието на спорта сред хората със зрителни увреждания. Не на последно място обмяната на опит между различните клубове е твърде полезна, защото всички разбират за това, което са направили техните колеги от другите населени места. Обменят се идеи, правят се предложения, като целта е една – подобрение на спортно-туристическата дейност сред незрящите.
Във федерацията членуват 17 спортни клуба от цялата страна и ССБ:
1. Съюз на слепите в България;
2. Спортно туристически клуб на хора със сензорни увреждания "Родопи" Кърджали;
3. "Спортен клуб за хора със зрителни увреждания – Плевен";
4. Спортен клуб за слепи "Успех" Варна;
5. Спортен клуб "Пауталия спорт – 2005" Кюстендил;
6. Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Светлина" Шумен;
7. Спортен клуб "Туида – незрящи" Сливен;
8. Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Феникс" Монтана;
9. Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Верея" Стара Загора;
10. Спортен клуб за интеграция "Пираните" София;
11. Спортен клуб за инвалиди "Изгрев" Пловдив;
12. Спортен клуб за хора с увреждания "Бялата лястовица" Габрово;
13. Спортен клуб "Вая – Бургас";
14. Спортен клуб за хора с увреждания "Успех – Дряново";
15. Спортен клуб за хора с увреждания "Доростол – 2011" Силистра;
16. Училищен спортен клуб "Болид" София;
17. Младежки спортен клуб "Атлет" Варна;
18. Спортен клуб за интеграция "Витоша" София.

Предстои създаването на още 1-2 клуба, с които ще приключи дейността по изграждане на мрежа от спортни клубове, покриващи географията на цялата страна.
Стана ясно, че през миналата година клубовете по места в повечето случаи са работели изключително активно. Федерацията, чието задължение е да организира и провежда държавните първенства, е успяла да направи такива по спортна табла, шахмат и спортен риболов.
През 2010 г. са проведени общо 163 спортни и туристически мероприятия. Осигурените и изразходените средства от клубовете за периода възлизат на повече от 155 000 лв., а взелите участие в мероприятията са повече от 2 100 души със зрителни увреждания. Разбира се, че в много случаи има повторяемост на участниците, но въпреки това данните са повече от окуражаващи.
Ето и обобщена информация за дейностите, които са организирани от клубовете и в които техни представители са взели участие през 2010 г.:
1. Спортна табла – 17 състезания.
2. Шахмат – 33 състезания.
3. Спортен риболов – 14 състезания.
4. Канадска борба – 18 състезания.
5. Други спортове – лека атлетика, сантасе, шоудаун, "Не се сърди, човече", голбал, ученически игри, световно първенство по джудо, Параолимпийски игри, спортни лагери, спортни празници, Европейско първенство по голбал – 17 мероприятия.
6. Международни обмени – 8.
7. Туристически дейности – 56.

Отново бяха подчертани приоритетите на федерацията:
1. Държавно признаване на федерация "Спорт на хора със зрителни увреждания" чрез получаване на лицензия от Министерството на физическото възпитание и спорта.
2. Провеждане на държавни първенства по най-разпространените спортове.
3. Изготвяне/утвърждаване на правилници по различните видове спорт, които да бъдат меродавни за всички членуващи във федерацията.
4. Проучване на възможността за нови спортове, които да се практикуват от българските незрящи.
Непосредствено преди започването на ОС се проведе управителен съвет, на който бяха утвърдени преведените правилници по голбал, шоудаун и стрелба с лък за незрящи. Всички състезания занапред ще се провеждат по тези правилници, които са изготвени от IBSA (Международната федерация за спорт сред незрящите).
Главна пречка пред клубовете е тяхната спортна легитимация, която може да се преодолее единствено след получаването от федерацията на държавна лицензия. По този въпрос се работи целенасочено. Бяха проведени срещи с министъра на физическото възпитание и спорта, а така също и с неговия заместник. Основна тема на срещите беше именно получаването на държавна лицензия. Няма законова пречка, така че би следвало федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" да я получи. От 2010 г. ССБ официално прехвърли на федерацията членството в IBSA (Международна спортна федерация за незрящи) и IBCA (Международна брайлова шахматна асоциация), като все още членският внос се заплаща от съюза, тъй като федерацията не разполага към момента с никакъв бюджет.
Федерацията вече има свое седалище, находящо се в Централно управление на Съюза на слепите в България, ет. 2. Също така ССБ предостави компютър с достъп до интернет за нейните нужди. Трябва да се отбележи, че разходите по провеждането на общото събрание също бяха поети от ССБ.
ОС прие проекти на спортен календар и бюджет за 2011 г. Предвиждат се държавни първенства по шахмат за мъже и жени, за които е осигурено финансиране чрез проект. Ще се направи всичко възможно да се проведе Държавното първенство по спортен риболов, както и Отвореният турнир за купата на Република България по голбал. Канадската борба и спортната табла също се имат предвид и ще се търси финансиране за организиране на състезания.
Пред федерацията стоят редица предизвикателства, които трябва да намерят своето благоприятно разрешение, за да могат хората със зрителни увреждания да спортуват при нормални условия. Основните две направления са масов спорт и спорт за високи спортни постижения. Безспорно е, че масовият спорт се радва на далеч по-голяма популярност сред зрително затруднените. Спортът за високи постижения също има своето място най-вече в училищните спортни клубове и сред клубовете с по-млади състезатели. Високите спортни постижения могат да осигурят трайно бъдеще на федерацията, тъй като постиженията на спортистите в различните дисциплини са основен аргумент пред държавните инстанции за отпускането на по-висок бюджет, като от голямо значение са класиранията в международни състезания.

Д-р Иван ЯНЕВ,
председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6