Брой 07-08, 2011

Тема: IN MEMORIAM

Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът


С Жак Туиндер се запознах през 1999 година, благодарение на Иван Танев. Тогава този холандски виждащ есперантист беше негов гост. Жак и неговата съпруга Вера, също есперантистка, преди 24 години учредяват фондация "Евиденте", която започва да подпомага различни хора с увреждания, снабдявайки ги с помощни технически средства, предимно втора употреба.
Дългогодишният активен есперантист Данчо Данчев през 1998 година по молба на споменатия вече Иван Танев пише писмо на есперанто до съпрузите – есперантисти да бъде снабден с компютър този пловдивски невиждащ, останал без зрение и без двете си ръце по време на военната си служба. Или по-точно само с един единствен пръст на лявата си ръка. И още през лятото на 1999 година Жак пристига в Пловдив заедно с редактора на "Есперанта лигило" Ян Верхеууле и донася на Иван компютър втора употреба. А Иван се научава да пише на компютъра и да го използва за четене на книги, и то на една вече доста зряла възраст от 63-64 години. За тези негови изумителни успехи огромни заслуги има учителката по компютърно обучение от Националния център за рехабилитация на слепи Стефка Стойчева.
След време пред тази фондация Иван Танев, Данчо Данчев и аз лобирахме за безвъзмездно предоставяне на компютри и на Росица Танева и Величка Гушева. Разбира се след Иван Танев компютър получи и Данчо Данчев. Но първи български бенефициент на фондация "Евиденте" изглежда става есперантистът-ветеран Иван Шишков от Габрово, който е на лечение в Холандия през далечната 1991 година. С него Жак Туиндер установява контакт и му предлага своята помощ при набиране на парични средства за заплащане на лечението му. Семействата на Иван Шишков и Жак Туиндер се сприятеляват. И когато Жак е в България, било сам, било със съпругата си Вера, той винаги ще намери време за среща с добрия си габровски приятел и съидейник. Иван Шишков е може би първият българин, който получава от Вера тъжната вест за кончината на неизтощимия благодетел. И една любопитна подробност - от няколко години и Иван Шишков, както и Иван Танев са членове на НАСГБ.
Бенефициенти на фондация "Евиденте" са също Асоциацията на невиждащите есперантисти в България, Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), Съюзът на слепите в България и Националният център за рехабилитация на слепи. Тези български организации получават безвъзмездно от нашите холандски приятели парични средства, компютри, затворени телевизии, брайлови дисплеи, брайлови принтери и т.н.
По време на Световния конгрес на слепите есперантисти, проведен през 2000 година в Пловдив, председателят на НАСГБ г-н Димитър Парапанов си урежда среща със семейство Туиндер, на която са представени нуждите на прохождащата тогава организация. И още на другата година българските сляпо-глухи получават от фондация "Евиденте" няколко компютъра, затворени телевизии и един брайлов принтер. Впоследствие същата фондация им дарява 32 слухови апарата втора употреба и няколко кашона очила. Затворените телевизии и слуховите апарати се ползват все още, а компютрите съвсем доскоро.
Фондацията на двамата есперантисти е реализирала благотворителни проекти на три континента - в Албания, Румъния, Молдова, Таджикистан, Шри Ланка, Еритрея, Конго, Танзания, Кения и др. Хиляди са хората с увреждания, получили пряка или косвена подкрепа от високоблагородната дейност на институцията, създадена и ръководена от неуморните холандци.
И само преди една година невиждащите есперантисти Маринка Спасова и Владимир Желев получават финансова подкрепа от същата фондация, благодарение на която те участват в световни конгреси на слепите есперантисти, провеждани извън България. И аз самият съм получавал от фондация "Евиденте" стотици аудиокасети, които съм използвал при издаването на говорещото "Литературно списание". И пак за това списание от тази фондация ни бяха дарени десетки пластмасови пликове за многократна употреба, посредством които го разпращахме до десетките негови читатели и разпространители.
Жак Туиндер е роден на 10 януари 1933 година в Хага. В продължение на много години той е социален работник в Хеемскерк, което изглежда трайно формира неговата нагласа към благотворителност, към подпомагане на хората с различни увреждания. Несъмнено важен фактор за това е и неговата дълбока религиозност.
Жак започва да изучава и ползва есперанто на 16-годишна възраст. Акушерката на неговата майка го приобщава към есперантизма, като му показва книжка със заглавие "Есперанто". По-късно във Варшава на пореден световен есперантистки форум той среща своята половинка Вера, която е холандска есперантистка. Той беше ревностен есперантист и винаги при срещите си и в своята кореспонденция държеше да се ползва приоритетно есперанто. Десетки невиждащи есперантисти от Европа, Азия и Африка са в контакт с него посредством брайлови или електронни писма. Десетина българи две десетилетия също общуват с Жак чрез писма или по телефона. Той никога не пропускаше да ги поздрави за Великден, Рождество Христово и Нова година и обикновено ги изпреварваше в изпращането на поздравителните картички с 10-15 дена.
Благотворителят Жак Туиндер напусна този свят на 17 срещу 18 юни в Хеемскерк. Българските бенефициенти на фондация "Евиденте" и приятелите на Жак скърбят дълбоко за него. Да се поклоним пред светлата му памет!!!

Ангел СОТИРОВНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8