Брой 07-08, 2011

Тема: ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ

Време e за действие


Днес, когато Европейската комисия обсъжда дневния ред за цифровизирана Европа, Европейският съюз на слепите (EBU) започва в ЕС широка кампания, призовавайки за законодателство, което да направи интернет страниците достъпни и напомня на комисията, че равният достъп до информация е едновременно въпрос на права и на бизнес.
Интернет носи безпрецедентни възможности за разширяването на достъпа до информация, като се има предвид, че по-съществената информация е достъпна само онлайн. Незрящите и слабовиждащи хора разчитат уебсайтовете да са достъпни и да отговарят на признатите стандарти за достъпност. Все още по-голямата част от интернет страниците, включително от обществения сектор, не отговарят на тези доброволни стандарти. Това означава, че онези, които използват помощни технологии рискуват да им бъде отказан достъп до услуги, включително образование, здравеопазване, социална защита, заетост, транспорт, банково дело и подслон.
ЕСС и партньорите му - Европейският форум на инвалидите, ANEC - Европейска асоциация за координиране на потребителското представителство в стандартизацията (известна неофициално като "европейски глас на потребителите в процеса на стандартизация") и AGE платформа Европа – социална платформа "Възраст", са предложили правен акт за достъпни интернет страници на Европейската комисия и призовават за задължително законодателство, чрез което ЕС да гарантира, че публичните интернет страници и тези, които осигуряват основни услуги ще са достъпни възможно най-скоро.
Президентът на ЕСС лорд Лоу заяви, че: "Достъпът до онлайн информация е въпрос на права, но това също е и бизнес проблем. Има все повече доказателства, че различните политически подходи към интернет достъпа в държавите-членки фрагментират цифровия вътрешен пазар. Това води до допълнителни разходи за фирмите, създава пречки пред търговията и не е благоприятно за развитието на иновациите."
Все повече държави-членки на ЕС предприемат действия за подобряването на уеб-достъпността, включително и чрез национални правни задължения. Това е довело до различни изисквания и стандарти за сертифициране. Липсата на хармонизация възпрепятства свободното движение на стоки и услуги, информационни и комуникационни технологии и създава правна несигурност, особено за доставчиците на технологии.
Европейската комисия трябва да направи предложения до края на 2011 г., с които да гарантира, че интернет страниците от публичния сектор ще са напълно достъпни до 2015 г. Президентът на ЕСС лорд Лоу изрази надежда, че тези предложения ще бъдат силни. "Време е да се мине от думи към дела, ние сме свидетели на безброй декларации, резолюции и съобщения по този въпрос през последните 10 години - сега е време да действаме", каза той.

Превод от английски:
Кеворк КАБЗАМАЛЯННазад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8