Брой 07-08, 2011

Тема: ПРОЕКТИ

Светлинка в тунела


Проекти за хората с увреждания

Ако ненадейно хванете златната рибка и тя ви каже: "Пожелай си всичко, което ти е нужно в професията и веднага ще ти го донеса", какво ще й отговорите. Аз няма да се колебая нито минута. Ще й прошепна много тихо на ушенце или там с каквото чуват рибките: "Моля те, намери ми един брайлов дисплей, може и втора употреба. Много ми е трудно да си върша работата само с говореща програма". Ще й го кажа съвсем тихичко, да не чуе някой, на когото също толкова много му се чете на брайл, че и той ще поиска същото и добрата рибка ще се чуди какво да прави - на кого по-напред да даде заветното съкровище. То вече няма много четящи на брайл, но знае ли човек.
Разбира се вие ще поискате други неща от златната рибка. Мечтите са като хората – две еднакви няма. Един ще си поиска мощен компютър или мобилен телефон с много екстри, друг, който е например журналист – професионален диктофон, трети – добра техника за звукозапис, а някой тапицер – съответното оборудване за своята работилница.
Ако прочетат тези мои писания слепите в Германия или в някоя друга държава, ще се учудят защо трябва да прибягваме чак до помощта на златната рибка за такова просто нещо. Нали държавата им го дава дори и без да са си го пожелавали и да са мечтали за него в сънищата си. Поне за Германия знам, че брайловите дисплеи им ги дават от Здравната каса. Но както и да е, положението у нас е такова и мечтите ни се пораждат в съответствие с него.
Стига толкова лирични отклонения. Сега ще премина към въпроса по същество. Поводът за тази статия са периодично провежданите конкурси за проекти от Агенцията за хора с увреждания, организирани въз основа на Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото прилагане. Тези конкурси се провеждат 3 пъти в годината. Проектите, които засягат основно слепите, са разпределени в три групи:
- Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.
Участници в конкурсите могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или фирми, чиито собственици са подобни лица.
- Проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.
Участници в конкурсите могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
- Проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.
Участници в конкурсите могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
За всеки от проектите е посочена максималната сума, която може да бъде отпусната. За да се запознаете с изискванията за кандидатстване, прочетете подробно методиката за участие в проекта.
На сайта на Агенцията за хора с увреждания - http://ahu.mlsp.government.bg/, можете да намерите подробна информация за всеки от проектите и документацията, която трябва да попълните. Там са дадени и одобрените за финансиране, и отхвърлените проекти, като са посочени и причините за тяхното отхвърляне. Това ще ви даде възможност да се поучите от грешките и пропуските на другите. Ще намерите тази информация в съответния препис-извлечение от протокола за оценка на дадения проект за определен период от време.
Ако сте собственик на фирма или ще създавате такава, можете да участвате в проектите за започване на самостоятелен бизнес. Ако познавате някой работодател, който е готов да ви назначи или сте вече назначени и работодателят ви има желание да оборудва работното ви място, но не му се занимава с подготвянето на проект, предложете му да го направите от негово име, а той да го прегледа и одобри.
Срокът на поредната кампания беше до края на юни, но до края на годината ни чака още един тур. Можем да си опитаме щастието.
Не се притеснявайте от сложните думи и формулировки в методиката за участие. Прочетете внимателно и формата за попълване – там е обяснено подробно какво точно се изисква да направите. Може би много от вас, като видят колко е трудно и колко неща трябва да научат, ще се откажат преди да са започнали. Наистина трудностите са доста, но в коя ли област от живота ни пък са малко. Не забравяйте, никога няма да постигнем по-високи цели от тези, които сме си поставили. Така че нищо не ни пречи да опитаме.
Дядото от до болка познатата ни приказка сигурно дълги години си е изкарвал хляба с риболов. Всеки ден е хвърлял въдицата стотици пъти, докато заблудената златна рибка е запляскала отчаяно с опашчица в отрудените му ръце. Колкото и добре да подготвим документацията, колкото и смислени предложения да направим, все пак това е конкурс и в него има определен брой печеливши. Но както става ясно, някои хора и организации са кандидатствали по няколко пъти с един и същ проект и накрая са успели. Така че не бива да се отчайваме, а да опитваме отново и отново. С надеждата да прошепнем тайната си на златната рибка и тя да изпълни съкровеното ни желание.
Безспорно помощните средства са необходими на всички нас – в училището, в университета, на улицата и в домакинството. Много често от това дали ги притежаваме зависи ще можем ли въобще да упражняваме определена професия. Най-добре ще бъде държавата да ни осигурява нужните помощни средства и да молим златната рибка да изпълнява по-вълнуващи желания от съвсем друг характер.

"БГАсист" – ваш помощник в професията и бита

"БГАсист" ООД е фирма, създадена през 2007 г., за да отговори на нуждите на пазара на стоки и услуги за хора със зрителни и други увреждания. Във връзка с осъществяването на дейността си "БГАсист" ООД е представител на водещи фирми, които произвеждат и предлагат помощни технически средства и специализиран софтуер, като: Freedom Scientific, IndexBraille, Duxbury Systems, Spektra V.D.N и Optelec.
Фирмата предлага екранния четец Jaws, който прави възможно използването на компютъра от хора със зрителни увреждания, и други специализирани програми за незрящи. Предлага също брайлови принтери, различни видове брайлови дисплеи, видеоувеличители, четящи машини, скенери и др. През последните месеци фирмата проучва пазара и възможностите за внасяне на тифлотехнически средства, които се ползват в ежедневието и бита – говорещи и брайлови часовници, бастуни, пишещи машини, плейъри и диктофони, говорещи везни, апарати за измерване на кръвно налягане и кръвна захар, термометри, игри и др.
Фирмата предлага и редица консултантски услуги:
- при избора на необходимите помощни средства;
- при инсталиране и ползване на съответните продукти;
- при обучение за работа с продуктите.
Тя осигурява и поддръжката на внесените продукти по време на гаранционния срок и след изтичането му.
През последните месеци "БГАсист" ООД придоби известен опит в подготвянето на проекти към Агенцията за хора с увреждания за оборудване на работни места за хора с увреждания в интегрирана и обичайна работна среда и започване на самостоятелен бизнес. Някои от тях са одобрени и в момента се изпълняват. Фирмата предлага консултации за разработване и подготовка на такива проекти, а също би могла да се заеме и с тяхното цялостно написване.
Освен по проектите на АХУ фирмата предлага и консултации за разработването на всякакви други видове проекти, свързани с незрящите.
Въпреки своята кратка история досега, "БГАсист" е доставяла стоки и услуги на Министерството на образованието и науката, "Летище София" ЕАД, както и на частни фирми и нестопански организации. Успешната работа на фирмата е гарантирана от привличането в дейността й на консултанти от основните групи потребители на тези стоки и услуги.

Контакти:

Адрес за кореспонденция:

П.К. 512, София 1000
E-mail: office@bgassist.com

Консултации по технически въпроси, свързани с предлаганите продукти:

Иван Доброволов
тел.: 0899 88 44 54
Румяна Каменска
тел.: 02/997 32 01,
мобилен: 0897 58 94 03

Консултации за подготовка и разработване на проекти:

Пенка Христова
тел.: 0896 89 59 88

Румяна КАМЕНСКАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8