Брой 07-08, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Бургас


Клуб "И ние сме като вас"

Женският клуб по интереси "И ние сме като вас" е създаден към ТСО на слепите в Бургас през 2008 г. с мисията "Да дадем всичко от себе си, за да стане животът на незрящите и слабовиждащите жени по-добър и по-достоен!". Съдбата ни е отредила да сме по-различни, споделят дамите, но в основните си житейски, морални, социални и емоционални потребности и постижения сме като всички вас. И дори повече, мисля си аз. Защото в тази група, ръководена от младите Димитрина Тодорова и Катя Мирчева, както и от по-опитната Станка Чанева, понятия като взаимопомощ и солидарност, например, се изпълват със съдържание и не звучат кухо и надуто... Клубът се занимава изключително с благотворителна дейност, организират се различни кампании за набиране на средства в помощ на сираци и възрастни хора чрез изработване на сувенири и кулинарни изделия.
Началото е поставено през 2008 година с посещение в Дом за медико-социални грижи в Бургас. На децата са поднесени памперси, плодове, натурални сокове и дрешки, изплетени от членуващите в клуба. По случай първи март през следващите две години "И ние сме като вас" гостува в Дом за стари хора в град Средец със собственоръчно изработени мартеници и закупени продукти за празнична почерпка. Традиция стана членовете на клуба да изработват и мартеници, които се подаряват на деца и възрастни в неравностойно положение. Тази година бяха зарадвани посетителите на Дневен център "Св. Николай Чудотворец". Децата бяха закичени с изработените мартеници, коя от коя по-оригинални като модели. Стогодишният юбилей на съюзния член Тодора Кръстева бе отбелязан с цветя, хранителни продукти и подаръци. Клубът подпомага самотни и възрастни членове на ССБ с продукти от първа необходимост. В Ахтопол жените активно участваха и на представянето на стихосбирката на Веселина Михайлова "Изгубени години". Също така бе посетена изложбата на Стоян Филев от ТСО Средец в галерия "Българка" и бе откупена картина със събрани от благотворителна кампания средства. В програмата на клуба са включени множество събития, посветени на 90-ия юбилей на ССБ и 30-ия юбилей на ТСО Бургас.

Калина ВЕРГИЕВА

Ползотворен форум

С кръгла маса на тема "История на Съюза на слепите в България и локалното движение на слепите, постижения и основни проблеми на хората със зрителни увреждания" бяха отбелязани два знаменателни юбилея - 90 години Съюз на слепите в България и 30 години от създаването на териториални съюзни организации. На 15 юни от 10.00 ч. заседателната зала в сградата на Областна управа Бургас събра съюзни членове и представители на община Бургас, АХУ , Дирекция "Социално подпомагане", Български червен кръст, представители на общинските власти от цялата област, както и представители на медиите.
Специални гости бяха г-н Хюсеин Исмаил - заместник омбудсман на Република България, и г-н Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България. Те поздравиха участниците във форума и накратко изложиха актуалните проблеми и постижения на незрящите и слабовиждащите в национален аспект.
Трудовата заетост бе лайтмотив в експозето на г-жа Бинка Монева - председател на РСО Бургас. Минимален брой хора от регионалната организация, в която членуват 640 души, работят. Изключение са около 10 души, работещи по оперативни програми за временна заетост на хора с увреждания, но след приключването на тези програми по правило те отново остават без работа. По една подобна програма например в Бургас в отдел "Закрила на детето" работи един човек, в Айтос също един в общинската структура и още двама са назначени в дневния център за работа със слепи хора към община Бургас. Според Монева причината за малкия брой наети хора с увредено зрение е, че работодателите се страхуват и не желаят да поемат отговорността за създаване на условия, за да могат спокойно да работят наетите хора с увреждания. Тя счита, че точно тук е мястото на държавата, която трябва да направи всичко възможно смелите работодатели, които назначават такива хора на работа, да бъдат поощрявани чрез различни икономически механизми - облекчаване на данъците или да им се осигуряват средства за част от заплатите или осигуровките. В тази област ще се инициират законодателни промени. Последното бе обещано и от г-н Долапчиев.


Подробности от историческо значение за обединяването на хората с увредено зрение бяха представени в обзора на г-жа Мария Гюлева. Моменти от 30-годишната история на местната организация представи на вниманието на присъстващите г-жа М. Тодорова.
Бяха обсъдени и други актуални проблеми като образованието и преквалификацията, рехабилитацията, помощните средства, социалната интеграция, достъпността на архитектурната среда и други. Макар че има какво още да се желае, средата в Бургас е сравнително достъпна за слепите хора, благодарение на звуковите светофари, инсталирани на основните улици, и на осигурения достъп до всички сгради, които са посещавани от незрящи. Специализираният транспорт към общината успява да задоволи нуждите от придвижване, въпреки че и хората, които го ползват са доста в Бургас. С изложения по тези наболели дискусионни въпроси се представиха Станка Чанева, Живко Томов и Димитрина Тодорова. В дискусията се включиха представителите на община Бургас Мая Казанджиева и Красимир Червенков, които запознаха присъстващите с усилията на местните власти за подобряването на архитектурната среда.
Навярно и след още 90 години ще има незрящи и слабовиждащи хора, въпреки напредъка на медицината... Остава да си пожелаем техните проблеми да бъдат решавани наистина по европейските и световните стандарти и на кръглите маси по случай 180-годишнината на ССБ да бъдат разисквани повече постиженията, а не отношението на обществото към различните социални групи.

Калина ВЕРГИЕВАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6