Брой 07-08, 2011

Тема: ИНФОРМАЦИЯ

Национален алианс за развитие търси съмишленици


В края на 2010 г. екип журналисти и общественици създаде Национален алианс за развитие с председател Таня Йовева, дългогодишен ръководител на фондация "Достоен живот".
Алиансът има за цел да подпомага деца и хора с увреждания при тяхното обучение и професионална реализация, да ги защитава от дискриминация и домашно насилие, както и да осъществява програми за интеграцията им в обществото.
Алиансът лобира у нас и в чужбина за своите цели, предоставя консултации, организира обучения и семинари, издава и разпространява информационни материали.
Алиансът насърчава социалната интеграция и личностната реализация на децата и хората с увреждания, участва в наши и международни специализирани прояви за обмен на опит.
В Алианса могат да членуват всички физически и юридически лица, които споделят интересите му и желаят да съдействат за личностното развитие на децата и хората с увреждания.

За контакти:
Национален алианс за развитие
София 1421, п.к. 63
София 1421, кв. "Лозенец", ул. "Червена стена" 12, Вх. Б, ап. 21

Председател: Таня Йовева
Тел. 865 30 13,
Факс: 963 05 68,
GSM 0878 668 872,
GSM 0898 551 274
GSM 0899 872 823
E-mail: national_alliance@abv.bg

http://lichnostnorazvitie.blogspot.comНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6