Брой 07-08, 2011

Тема: ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ

С духа на Апостола в сърцето


Влакът бавно потегля на юг. Постепенно набира инерция и пейзажът започва да се променя всяка минута. Сградите бързо се сменят с обработваеми земи, а те пък с тревни площи, дървета и храсти. Дърветата сякаш ми правят поклон, като навеждат клони. Редят се гара след гара. Неусетно навлизаме в тунел Козница. Дълъг е, но все пак проблясва и слънцето. Ето ни в Карлово. Балканът гордо се издига над него. Освен родно място на Апостола той е роден и за Райно Попович, и за братята Евлоги и Христо Георгиеви. Апостолът обаче е емблемата на града. Влизам тихо в двора, а след това и в къщата. Тук най-вече се чувства неговото присъствие. Вещите, с които си е служил, столовете, на които е седял, масата, на която се е хранил. Всичко напомня за титана на националноосвободителното ни движение. Духът му винаги ще витае тук и навсякъде.

Валери ГЕОРГИЕВНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8