Брой 07-08, 2011

Тема: СЪОБЩЕНИЕ

Помощни технически средства


В резултат на ползотворното партньорство на ССБ с фирма "Фори" – град Габрово бяха разработени нови помощни технически средства. Предлагаме на Вашето внимание артикулите и техните цени:


1. Пластмасов правоъгълен триъгълник – 30 см. - 2.60 лв.
2. Пластмасова твърда линия – 30 см. - 2.60 лв.
3. Пластмасова гъвкава линия – 30 см. - 3.24 лв.
4. Дървена линия – 30 см. - 3.60 лв.
5. Шивашки метър – 150 см. - 5.00 лв.
6. Строителен сгъваем дървен метър – 100 см. - 4.20 лв.
7. Дървено шестточие на плочка с шест щифта, позволяващо написването на брайлова буква. Покупката на 10 и повече плочки позволява изписването на брайл на цели думи. Подходящо е за ползване от деца, изучаващи брайловата азбука. Цената е 1.74 лв. за една плочка.

Желаещите да закупят някои от горепосочените тифлосредства могат да се обърнат за съдействие към регионалните и териториалните ръководства.Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6