Брой 07-08, 2011

Тема: ЗАБАВА

Хумористична страница


СОЛЕНИ КАПКИ
Успя да се уреди нахалникът,
влезе под кожата на началника.

ПРАЗНОДУМЕЦ
Празни приказки само дрънка -
на другите да прави спънка.

СИТУАЦИЯ
Изпаднахме в ситуация такава:
пазачът на крадеца да се извинява.

ДЕПУТАТСКА ЛИСТА
Колко много имена известни,
но си мисля: "Колко ли са честни?!."

МАДАМА КОКОТКА
Стои на бара. Много е кротка,
дорде изпие втората водка.

ОТМЪЩЕНИЕ
Изсякоха гората. Направиха пасище.
Отмъсти си горката - стана свлачище.

ПАРТНЬОРСТВО
Днес всеки търси с някого да си партнира,
след изборите гледайте им сеира.

Иван СЕВЕРНЯШКИ

За контакти:

7100, град Бяла,
област Русенска,
ул. "Стефан Стамболов" 56Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6