Брой 09, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


Има години, които не се забравят. Такава за нас е 1921, когато е основан ССБ.
По случай тази годишнина в Регионалната организация на слепите в Русе се провеждат много мероприятия. Така на 16 юли се проведе викторина по случай 90 години от основаването на съюза. С кратко слово към участниците и присъстващите се обърна председателката на организацията Валентина Мардеросова.
След разясняването на регламента на викторината започна и самото състезание. То се оказа трудно, дълго и интересно. Причина за това имаха участниците, които даваха верни и пълни отговори. Журито в състав Ганчо Илиев, Димитър Андонов, Тодор Лазаров и зрящата сътрудничка Лиляна Димитрова беше затруднено в оценката на знанията на участниците. Регламентът за оценяване от 0, 3 и 6 точки според всички се оказа неудачен. Общото мнението беше, че трябва да се приложи класическата шестобална система. На първо място журито класира Росица Шамова от Разград, на второ - Йордан Ташков от Русе и на трето - Деян Йорданов от Разград.
На всички участници във викторината бяха раздадени юбилейни дискове. Управителният съвет на Регионалната организация взе решение и награди класиралите се на първите три места с парични награди, съответно 30, 20 и 10 лв.

Тодор ЛАЗАРОВНазад

Всички статии на Брой 09, 2011

90 ГОДИНИ ССБ
Поздравително писмо
Още един щрих
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Уважаеми читатели,
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Казанлък
Долни Дъбник
Червен бряг
Карнобат
Русе
Левски
София
Пловдив
НАЦИОНАЛНА ВИКТОРИНА "90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
90 години, 90 въпроса, много ентусиазъм и четирима "по-по-най"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”,
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Стартира процедурата по подаване на документи за ползване на услугата "Асистент за независим живот"
СПОРТ
Сърф за хора с увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4 5