Брой 09, 2011

Тема: ПОКАНА

Управителният съвет на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”,


на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 31 октомври 2011 г. от 12.00 часа в седалището на федерацията на адрес:

София 1000, ул. "Найчо Цанов" № 172


Събранието ще протече при следния дневен ред:
Точка единствена – "Промени в устава на федерацията".

София, 16.09.2011 г.Назад

Всички статии на Брой 09, 2011

90 ГОДИНИ ССБ
Поздравително писмо
Още един щрих
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Уважаеми читатели,
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Казанлък
Долни Дъбник
Червен бряг
Карнобат
Русе
Левски
София
Пловдив
НАЦИОНАЛНА ВИКТОРИНА "90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
90 години, 90 въпроса, много ентусиазъм и четирима "по-по-най"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”,
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Стартира процедурата по подаване на документи за ползване на услугата "Асистент за независим живот"
СПОРТ
Сърф за хора с увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6