Брой 10, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Казанлък


Във връзка с 90-годишния юбилей на ССБ бях поканена на празничното тържество на териториалната съюзна организация в нашия град Казанлък, председател на която е г-жа Донка Карагитлиева.
Винаги срещите ми с тези хора, загубили напълно или частично зрението си, са ми правили огромно впечатление с този несломим борбен дух, който носят у себе си, с компетентността си, с уменията си да бъдат в течение на всички културни събития, провеждани в града и страната ни, с желанието им да бъдат съпричастни на общата радост по време на нашите национални празници. Гледайки тези хора, аз често си мисля за разказа "Дядо Йоцо гледа", защото те, незрящите хора, виждат и чувстват, преживяват и се радват на всичко добро и красиво много повече от нас, които нямаме техните проблеми, но като че ли сърцата и душите ни са по-малко отзивчиви към доброто в този свят.
Изключително силно впечатление ми направи приветственото слово на г-жа Карагитлиева, която припомни на всички за високата ерудираност и всеотдайност на хората с огромни сърца, които не трябва никога да бъдат забравени. Хора като академик Петко Стайнов - големия музикант, композитор и активен общественик, загубил напълно зрението си още на 11-годишна възраст. Той достойно заема своето място в обществото с големите си заслуги за развитието на Съюза на слепите в България. Посочена бе и неговата изключителна дейност като основател на хора на слепите, създаден от група незрящи певци и музиканти през 1935 г.
Не бива да се забравят и казанлъшкият поет Алеко Андреев, и Стойчо Милчев, роден в китното село Ръжена през 1920 г., бивш председател на читалището на слепите "Луи Брайл", като под неговото ръководство е направено малко студио за записи на говорещи книги. Същият Стойчо Милчев, който става директор на първото предприятие "Успех" в България. Трябва да помним и Мишел Челивонов, отдал целия си живот за добруването на незрящите в Казанлък, издействал общинска земя от 16 декара за построяването на предприятието "Успех" в нашия град.
Има още много дейци, оставили своите имена не само в архивните документи, но и в сърцата на хората, които ги помнят и знаят с цената на колко трудности е изградено хуманното дело на Съюза на слепите.
Скромното, но наситено с много положителни емоции, празнично слово на г-жа Карагитлиева бе излъчено в новинарските емисии на местната телевизия.
Официален гост на тържеството бе кметът на града г-н Стефан Дамянов, който поздрави членовете на съюзната организация със своето сърдечно слово, връчвайки своя скромен, но изключително стойностен подарък - плакет с емблемата на града ни Царица Роза. Освен това градоначалникът прочете поздравителен адрес от името на община Казанлък и поднесе на домакините чудесно аранжиран букет от прекрасни цветя.
Стихове от списание "Зари" прочете Елена Димитрова. Присъстващите бяха трогнати от произведенията "До сина ми - гурбетчията" на Георги Драмбозов и "Здравей, живот!" на Румен Петров.
Хубаво е, когато хората се обичат и разбират, живеят задружно, сплотени от общата си съдба, вървят напред, побеждавайки със задружни усилия всеки един проблем! Нека им пожелаем на добър път и успех във всяко едно начинание!

Кина ЗЛАТЕВА

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ДО
Г-ЖА ДОНКА КАРАГИТЛИЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ НА СЛЕПИТЕ
КАЗАНЛЪК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАГИТЛИЕВА,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА,

Днес имам огромното удоволствие да Ви поздравя с 90-ата годишнина от създаването на Съюза на слепите в България. Една организация, създадена през 1921 г. с желанието да подкрепя незрящите, да работи активно за защита на специфичните нужди, права и интереси на тези хора. И до днес, близо един век, този съюз е една от най-силните Ваши опори, защото със своята многостранна дейност той Ви създава по-добри условия на живот и по-успешна интеграция в обществото.
Местната власт в лицето на Община Казанлък винаги е била съпричастна към проблемите на своите съграждани с нарушено зрение. Членовете на вашия съюз имат възможността да се събират в предоставен от Общината клуб. В общинския бюджет всяка година се отделят средства за подпомагане на съюза. Винаги сме откликвали своевременно на нуждаещите се членове на съюза, като неотдавна предоставихме едно общинско жилище на жена с нарушено зрение. Община Казанлък работи и печели проекти със социална насоченост, които обхващат и членове на Съюза на слепите в нашата община.
Знаем, че може още много да се направи, за да бъде по-добър и по-спокоен Вашият живот и аз Ви обещавам, че това ще бъде една от моите основни задачи в бъдеще.
Пожелавам на всички здраве, бодър дух и много енергия! Честит юбилей!

С уважение,
СТЕФАН ДАМЯНОВ,
кмет на Община КазанлъкНазад

Всички статии на Брой 10, 2011

90 ГОДИНИ ССБ
Заедно по трудния път към светлината
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Уважаеми читатели,
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кюстендил
Казанлък
Бургас
Горна Оряховица
Пловдив
Добрич
Левски
ЛИТЕРАТУРА
Жадни искрици пият светлината на мрака...
ПРОЕКТИ
Важен е стартът
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Минало и настояще в едно
РАЗКАЗ
Това се случи на малък далматински рибарски остров
СПОРТ
Пореден национален турнир по шахмат
И отново купон край водоема
ТЕМА
За криминализация на деянието - Изоставянето на деца в институции
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6