Брой 05, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Продължение на историята с продължение или година и половина изгубено време

София

Тази история не започна сега. Тя не започна и на 7 февруари миналата година. Тази история е от преди година и половина и началото й бе поставено на 8 октомври 2005 г.
От предния брой на списание "Зари" читателите узнаха за извънредното заседание на РУС София, на което бе взето решение за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на пълномощниците от района с единствена точка от дневния ред - избор на председател на РСО.
Това извънредно заседание, или както сме свикнали да го наричаме – конференцията, се проведе на 22 април. Водещ бе Живка Павлова, а от 92-ма пълномощника се явиха и бяха регистрирани 69. Въпреки взетото решение, дневният ред бе увеличен от една на три точки. Освен изборът на председател, към него впоследствие бяха добавени и изборът на пълномощник за общото събрание на ССБ, на мястото на оттеглилия се Боян Чонос и избор на член на РУС, за попълване на бройката. В крайна сметка последната точка отпадна, тъй като временно изпълняващият длъжността председател на РСО Надя Томбушева не се оттегли от Управителния съвет на организацията, с което донякъде изненада неприятно някои от членовете му.
Преди провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на пълномощниците от район София, на събрание на председателите на ТСО е било взето решение всички те да се обединят около кандидатурата на Асен Алтънов за председател на организацията, избран е и водещ на конференцията. Това бе доведено до знанието на пълномощниците и предизвика въпроса защо изобщо са се събрали, щом като всичко е било предварително решено. След като и Томбушева призова пълномощниците да гласуват за Живка Павлова, защото такава е директивата, възможността да се дават други предложения за водещ на заседанието практически бе отнета. Когато водещият пое функциите си, пълномощниците пристъпиха към своята работа по гореспоменатия дневен ред на заседанието, предварително огласен с обява, залепена в клуба на ул. "Цар Симеон", където се помещават по-голямата част от ТСО.
Ненадейно, обаче, пълномощникът Гето Велков, който е уважаван и дългогодишен член на организацията, си позволи да наруши сценария, като поиска някои разяснения около проблемите в структурата и причините довели до свикването на настоящото заседание. Той настоя пълномощниците да получат разясненията преди гласуването на дневния ред. Това предизвика реакцията и на други пълномощници като Георги Минчев, който директно заяви, че присъства на едно фелдфебелско събрание: "Извинявайте, аз съм един мислещ човек и когато съм си направил труда в този почивен ден да уважа събранието, аз искам да знам защо сме тук.".
Обяснения бяха дадени. Като водещ на заседанието започна Живка Павлова. Тя направи ретроспекция на последната година от работата на РУС, припомни заседанието му от 7 февруари 2006 г., когато бе освободен Боян Чонос и на негово място бе избрана за временно изпълняващ длъжността председател на РСО Надя Томбушева. Павлова подчерта, че още тогава е препоръчала на РУС да вземе решение за провеждане на извънредна конференция, но не е била подкрепена. Като свой основен аргумент водещата изтъкна факта, че в момента Томбушева е временно изпълняваща длъжността и именно това налага избирането на председател на организацията от Общото събрание на пълномощниците от региона. Следващото основание се оказаха разногласията в РУС. За тях стана дума на заседанието му от месец март.
На пълномощниците не бе разяснено, че при избирането на Надя Томбушева за временно изпълняващ длъжността председател на РСО, все още бе в сила старият устав на ССБ, в който не беше предвиден срок за свикване на извънредна конференция при предсрочно освобождаване на редовно избран председател. Според сега действащия устав, приет от 15-ото общо събрание на пълномощниците на ССБ през юли 2006 г., определеният срок за провеждане на извънредна конференция е до 6 месеца след предсрочното прекратяване на мандата.
По настояване на голяма част от пълномощниците бе прочетен докладът на РКС, след извършена проверка по писмен сигнал до Контролния съвет на ССБ от Петър Йосифов за съществени нарушения в работата от страна на председателя на РСО. Този доклад бе прочетен и на извънредното заседание на РУС на 7 март. Читателите вероятно си спомнят, че обект на този доклад са закупени светлоотразители, дарени кашони с кроасани и бейкроуз, които на всичкото отгоре са с 12 в повече, липса на достатъчно огласяване на информация за сергии, които "Общински пазари" отдават за безвъзмездно ползване на наши членове, несъобразяване с решение на РУС за сключване на договор с наемател на барчето в клуба на ТСО Люлин и, въпреки високия наем, упрек в нелоялност към кандидат-наемателите с по-неизгодната за организацията оферта. В документа не е пропуснат и отказът на Томбушева да назначи на работа съюзен член по съвместен проект с бюрото по труда. Изглежда съставителите на този пародиен доклад са стигнали в популизма си дотам, че не са се поинтересували в състояние ли е човек с втора група инвалидност по зрение да извършва работата на координатор, който да оформя трудови книжки, да извършва счетоводна работа и да пише отчети. Разбира се, няма нищо по-хубаво от това, нашата организация да осигурява работа на членовете си, но не бива да се изпада в положение, в което тази работа да е физически неизпълнима от човек със зрителни проблеми.
В доклада си РКС прави изводите, че председателят на РСО не спазва разпоредбите, касаещи финансовата дисциплина, не спазва устава на ССБ, както не спазва решенията на РУС "или ги заобикаля". Смешно е, че пак в доклада се казва, че съществуват брожения и недоволство от факта, че Томбушева заема длъжността, благодарение на избора на един тесен кръг хора, а не на Общото събрание на пълномощниците. Та нали преди година, на 7 февруари 2006 г., същият този тесен кръг хора, включително и докладчиците от РКС, пееха дитирамби за Надя Томбушева - колко е способна, неотразима и как  ще поведе стадото с мир и любов.
На 7 март тази година историята се повтори, само че с обратен знак. В нападките си към председателката някои от членовете на РУС стигнаха до изрази и квалификации, достойни за някое махленско сборище.
След изчитането на доклада на РКС, Надя Томбушева се изказа, като даде разяснения по всеки един пункт от отправените й в него обвинения. За прословутите светлоотразители средствата са събирани от съюзни членове, желаещи да си закупят такива. Списъците на желаещите са съставяни в териториалните организации, където са събирани и парите на хората. Събраната сума е преведена на фирмата производител от г-жа Томбушева, но фактурата за наложен платеж не е осчетоводена, защото това не са средства на организациите. Няма да коментирам защо кашоните с кроасани и бейкроуз, получени като дарение са се оказали с 12 повече от посочените в акта за дарение. Тези допълнителни кашони и сега са складирани в сградата на ССБ и никой не ги е разпродавал. Томбушева заяви, че е материално осигурена и поемайки председателския пост е имала за цел да работи, да помага и да бъде полезна, а не да се облагодетелства. Тя недвусмислено подчерта, че това са скалъпени обвинения и че истината е, че изглежда не е удобна на някого, защото не си мълчи, не си затваря очите пред очевидни неща и не е послушна. Тя попита защо не се отчита това, че  е уредила спонсорски средства за благоустрояването на клуба на ул. "Цар Симеон", защо риболовни принадлежности на стойност около 2000 лв., получени от спонсори, се намират безотчетно при председателя на риболовния клуб, който е и председател на РКС / има се предвид г-н Дубина /. Томбушева заяви, че ако събере сили да оспори този "фалшив" документ, парите, които спечели ще бъдат за организацията.
Много от последвалите изказвания бяха в подкрепа на г-жа Томбушева и изразяваха задоволство от нейната работа. Чуваха се реплики, че организацията най-после се е раздвижила, а една от пълномощниците - Лили Русева дори каза, че като бивш главен счетоводител би уволнила подчинените си, ако бяха й представили подобен доклад.
Председателят на ССБ, който присъства като гост на извънредното Общо събрание, взе отношение по проблемите на Софийската организация. Той не оспори необходимостта от избор на председател на РСО при възникналите разногласия между  Томбушева и членовете на РУС. Връщайки се към събитията около легитимния избор и бързото предсрочно освобождаване на Чонос, Долапчиев изказа дълбокото си убеждение, че с избирането на Томбушева за временно изпълняващ длъжността председател на РСО, организацията определено е заработила, което е дало отзвук в целия Съюз на слепите. "Казвам ви го с цялата си отговорност, че за пръв път председателите на регионалните организации заговориха позитивно за ръководството на Софийската регионална организация.". Председателят също определи доклада на РКС като пародия, фарс и обида за този, който го е писал. Той отказа да коментира първите две точки от него, отнасящи се до светлоотразителите и кроасаните, но подробно разясни обстоятелствата около сключването на договора за съвместна дейност между люлинската ТСО и хората, които държат барчето на територията на клуба. Между другото, Долапчиев подчерта, че с тези наематели нашата организация комуникира от 10 години и те винаги са били изключително коректни платци, които никога не са създавали проблеми. По негови думи, проблемите са започнали сега. Изглежда, че нещата до голяма степен се деформират, изкривяват и преувеличават, защото според нормативните документи на нашата организация Регионалният председател има право самостоятелно да сключва наемни договори за срок до 3 години, без да иска съгласието на РУС. Така че е смешно в случая председателят на РСО да бъде обвинен в неспазване на решенията на РУС. Изглежда, че този конфликт е на ниво чисто междуличностни интереси, защото, както обясни Долапчиев, се е стигнало до парадоксалната ситуация - дългогодишен наемател да бъде сменен с нов, заради разлика от 10 лв. В следствие на подадена жалба до председателя на ССБ от досегашните наематели се е стигнало до решението договорът да бъде подновен с тях, срещу един доста приличен наем. Това решение е взето вече от УС на ССБ, като лично председателят е разпоредил на г-жа Томбушева да присъства на тяхно заседание. Котираните в системата приказки, че тя на своя глава и при голяма конспирация се е озовала в Пловдив, за да постави проблема на вниманието на УС, определено не правят чест на тези, които ги разпространяват.
След като решиха гласуването за председател на РСО да бъде явно, пълномощниците пристъпиха към издигане на кандидатури. Предложенията бяха за двама души - Асен Алтънов и Надя Томбушева.
След първи тур кандидатите се явяваха на балотаж още няколко пъти, тъй като никой от тях не успя да събере необходимия брой гласове.
Изглежда, в желанието си да избегне патовата ситуация, председателят на Контролния съвет Маньо Алексиев, който бе и председател на комисията по избора, предложи един доста нестандартен начин на гласуване. В две кашончета с имената на кандидатите, пълномощниците трябваше да пускат своите делегатски карти и всеки от тях беше отмятан в списъка като гласувал. Такъв начин на изразяване на вот не е предвиден в устава на ССБ, а още по-парадоксалното е, че върху делегатските карти са написани имената на гласувалите. Получи се откровено комична ситуация, в която гласуването бе практически поименно, а това не бе прието при обсъжданията за начина на гласуване, защото силно смущаваше голяма част от пълномощниците. От друга страна, това трябваше да придаде на вота привкуса на таен, въпреки, че всеки от присъстващите можеше да види кой от пълномощниците в коя от "урните" пуска гласа си.
Възникна проблем и при определянето на кворума, защото сред все още ненапусналите заседанието пълномощници имаше и такива, които пожелаха да се въздържат. В крайна сметка те бяха принудени да направят своя избор след многократни призиви и апели да се обърнат към съвестта си, към чувството си за отговорност и в края на краищата по някакъв начин да се определят. Въпреки че не е предвиден в Устава, този начин на гласуване вероятно е допустим, тъй като бе предложен от самия председател на контролния съвет на ССБ. Изглежда, в бъдеще ще трябва в Устава на организацията ни да залегне и този вариант на даване на вот.
Така или иначе, от 66 пълномощника 35 дадоха гласа си за Асен Алтънов, който е един изключително деен човек и най-важното - има желание да работи и да обедини организацията.
След обявяването на избрания кандидат, бяха прочетени имената само на тези, които са подкрепили победителя в този избор, за да не се притесняват пълномощниците гласували за неговия опонент. С това този, меко казано, нестандартен начин на гласуване малко от малко наподоби явен поименен вот.
Пак Алтънов пълномощниците избраха и да ги представлява в Общото събрание на ССБ на мястото на отказалия се Боян Чонос.
Лично аз считам, че изборът на Асен Алтънов за председател на РСО е най-разумното решение от година и половина насам.
Надявам се с този избор в Софийската организация да се установи най-после някаква цивилизованост и да се създаде нормална атмосфера за работа.
Всъщност,на 22 април 2007 г. се случи това, което трябваше да стане още на 8 октомври 2005 г., когато бе задействан принципът "Не за Алтънов - Да за Чонос". Не ми стана ясно само защо беше изгубена година и половина за разместване, поставяне и изхвърляне на хора? Дай Боже, нещата вече да застанат по местата си, жалкото е само това, че в тази игра се изляха тонове помия. На финала, който дано наистина е финал, има двама силно оскърбени бивши председатели на регионалната организация. Това са Боян Чонос - пословично честен до педантичност човек и Надя Томбушева - човек интелигентен, с висока култура и доказани организационни качества.


Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 05, 2007

ВАКАНЦИЯ
Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
За по-голяма самостоятелност
Организационен отчет на ССБ за 2006
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Продължение на историята с продължение или година и половина изгубено време
Да погледнем малко напред
Дарение
Великден е за всички
Спортен празник - 2007
Бодър дух - здраво тяло
КОНСУЛТАЦИЯ
При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение
Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ
МУЗИКА
Андреа Бочели - човекът глас
Андреа Бочели издаде брайлов компакт диск
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява свързаната с възрастта макулна дегенерация?
ПОЕЗИЯ
Костадин Папазов, град Стамболийски
ПОЛЕЗНО
Щастливата съдба на една брошура
ПОЧИТ
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
ПРЕМИЕРА
Поезията на Братанов в антология на българската лирика
ПРИРОДНА АПТЕКА
Копривата - билка, храна и лекарство
ПЪРВИ ЮНИ
Ден на детето
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022